KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT Tên chương trình đào tạo Kết quả kiểm định
chất lượng giáo dục
Quyết định cấp
giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận
  ĐƯỢC CÔNG NHẬN
TRONG NĂM 2019
     
1

CTĐT ngành Điều dưỡng bậc Đại học,

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

02/NQ-HĐKĐCLGD 10/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
01/04/2024)
 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN

TRONG NĂM 2020

     
1 CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh bậc Đại học, 

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

01/NQ-HĐKĐCLGD 24/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
06/03/2025)
2 CTĐT ngành Kế toán bậc Đại học 

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

02/NQ-HĐKĐCLGD 25/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
06/03/2025)
3 CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí bậc Đại học

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

03/NQ-HĐKĐCLGD 26/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
06/03/2025)
4 CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

08/NQ-HĐKĐCLGD 38/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
5 CTĐT ngành Tài chính Ngân hàng

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

09/NQ-HĐKĐCLGD 39/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
6 CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

10/NQ-HĐKĐCLGD 40/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
7 CTĐT Bác sỹ ngành Răng -Hàm -Mặt

 

Trường ĐH Y-Dược, Đại học Thái Nguyên

13/NQ-HĐKĐCLGD 41/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
8 CTĐT ThS. ngành Y học dự phòng

 

Trường ĐH Y-Dược, Đại học Thái Nguyên

14/NQ-HĐKĐCLGD 42/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
9 CTĐT bậc đại học ngành Kỹ thuật Điện

 

Trường ĐH Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT 

11/NQ-HĐKĐCLGD 43/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
10 CTĐT bậc đại học ngành Quản trị Kinh doanh

 

Trường ĐH Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT 

12/NQ-HĐKĐCLGD 44/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
11

CTĐT ngành Công nghệ Thông tin trình độ đại học

Trường ĐH Kinh tế -Kỹ thuật Công nghiệp  

15/NQ-HĐKĐCLGD 116/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
12

CTĐT ngành công nghệ Dệt, may trình độ đại học 

Trường ĐH Kinh tế -Kỹ thuật Công nghiệp  

16/NQ-HĐKĐCLGD 117/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
13

CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông trình độ đại học

Trường ĐH Kinh tế -Kỹ thuật Công nghiệp

17/NQ-HĐKĐCLGD 118/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
14

CTĐT ngành Kinh tế trình độ đại học

Học viện Chính sách và Phát triển

18/NQ-HĐKĐCLGD 119/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
15

CTĐT ngành Kinh tế Quốc tế trình độ đại học

Học viện Chính sách và Phát triển

19/NQ-HĐKĐCLGD 120/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
16

CTĐT ngành Quản trị Kính doanh trình độ đại học

Học viện Chính sách và Phát triển

20/NQ-HĐKĐCLGD 121/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
17

CTĐT  trình độ đại học ngành Y Khoa, Khoa Y Dược

ĐH Quốc gia Hà Nội

21/NQ-HĐKĐCLGD 122/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
 18

CTĐT  trình độ đại học ngành Kế toán

Trường Đại học Văn Lang

24/NQ-HĐKĐCLGD

144/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
20/11/2025)
19 

CTĐT  trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Văn Lang

25/NQ-HĐKĐCLGD 145/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
20/11/2025)
20 

CTĐT  trình độ đại học ngành Quản trị Khách sạn

Trường Đại học Văn Lang

26/NQ-HĐKĐCLGD 146/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
20/11/2025)
 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN

TRONG NĂM 2021

     
1

CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

22/NQ-HĐKĐCLGD 149/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/06/2026)
2

CTĐT ngành Kinh tế Quốc tế trình độ đại học

Học viện Ngoại giao

26/NQ-HĐKĐCLGD  144/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/06/2026)
3

CTĐT ngành Truyền thông Quốc tế trình độ đại học

Học viện Ngoại giao

27/NQ-HĐKĐCLGD  145/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/06/2026))
4

CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học

Học viện Ngoại giao

28/NQ-HĐKĐCLGD  146/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/06/2026)
5

CTĐT ngành Luật Quốc tế trình độ đại học

Học viện Ngoại giao

29/NQ-HĐKĐCLGD  147/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/06/2026)
6

CTĐT ngành Quan hệ Quốc tế trình độ đại học

Học viện Ngoại giao

30/NQ-HĐKĐCLGD  148/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/06/2026)
7

CTĐT ngành Công nghệ Chế tạo Máy, trình độ đại học

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

12/NQ-HĐKĐCLGD 153/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
11/06/2026)
8

CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, trình độ đại học

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

13/NQ-HĐKĐCLGD 154/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
11/06/2026)
9

CTĐT ngành Y học Cổ truyền, trình độ đại học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

16/NQ-HĐKĐCLGD 155/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
10

CTĐT ngành Y khoa, trình độ đại học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

17/NQ-HĐKĐCLGD 156/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
11

CTĐT ngành Dược học, trình độ đại học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

18/NQ-HĐKĐCLGD 157/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
12

CTĐT ngành Điều dưỡng, trình độ đại học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

19/NQ-HĐKĐCLGD 158/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
13

CTĐT ngành Răng Hàm Mặt, trình độ đại học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

20/NQ-HĐKĐCLGD 159/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
14

CTĐT ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học, trình độ đại học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

21/NQ-HĐKĐCLGD 160/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
15

CTĐT ngành Sư phạm tiếng Anh, trình độ đại học

Trường Đại học Cần Thơ

07/NQ-HĐKĐCLGD 161/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
16

CTĐT ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh, trình độ Thạc sỹ

 Trường Đại học Cần Thơ

08/NQ-HĐKĐCLGD 162/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
17

CTĐT ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, trình độ đại học

Trường Đại học Văn Lang

31/NQ-HĐKĐCLGD  164/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
15/06/2026)
18

CTĐT ngành Tài chính -Ngân hàng, trình độ đại học

Trường Đại học Văn Lang

32/NQ-HĐKĐCLGD  165/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
15/06/2026)
19

CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng, trình độ đại học

Trường Đại học Văn Lang

33/NQ-HĐKĐCLGD  166/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
15/06/2026)
20

CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ đại học

Trường Đại học Hà Nội

14/NQ-HĐKĐCLGD 168/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
17/06/2026)
21

CTĐT ngành Tài chính -Ngân hàng, trình độ đại học

Trường Đại học Hà Nội

15/NQ-HĐKĐCLGD 169/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
17/06/2026)
22

CTĐT ngành Kế toán, trình độ đại học

Trường Đại học Vinh

09/NQ-HĐKĐCLGD 170/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
21/06/2026)
23

CTĐT ngành Luật Kinh tế, trình độ đại học

Trường Đại học Vinh

10/NQ-HĐKĐCLGD 171/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
21/06/2026)
24

CTĐT ngành Giáo dục Mầm non, trình độ đại học

Trường Đại học Vinh

11/NQ-HĐKĐCLGD 172/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
21/06/2026)
25

CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học, trình độ đại học

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

23/NQ-HĐKĐCLGD 173/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/06/2026)
26

CTĐT ngành Kiểm toán, trình độ đại học

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

24/NQ-HĐKĐCLGD 174/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/06/2026)
27

CTĐT ngành Tài chính -Ngân hàng, trình độ đại học

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

25/NQ-HĐKĐCLGD 175/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/06/2026)
28

CTĐT ngành Khoa học máy tính trình độ đại học, Trường Đại học Thăng Long

34/NQ-HĐKĐCLGD 270/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/12/2026)
29

CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học, Trường Đại học Thăng Long

35/NQ-HĐKĐCLGD 271/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/12/2026)
30

CTĐT ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học, Trường Đại học Thăng Long

36/NQ-HĐKĐCLGD 272/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/12/2026)
31

CTĐT ngành Điều dưỡng trình độ đại học, Trường Đại học Thăng Long

37/NQ-HĐKĐCLGD 273/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/12/2026)
32

CTĐT ngành Điều dưỡng trình độ thạc sỹ, Trường Đại học Thăng Long

38/NQ-HĐKĐCLGD 274/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/12/2026)
33

CTĐT ngành Công tác Xã hội trình độ đại học, Trường Đại học Công đoàn

42/NQ-HĐKĐCLGD 267/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/12/2026)
34

CTĐT ngành Luật trình độ đại học, Trường Đại học Công đoàn

43/NQ-HĐKĐCLGD 268/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/12/2026)
35

CTĐT ngành Tài chính -Ngân hàng trình độ đại học, Trường Đại học Công đoàn

44/NQ-HĐKĐCLGD 269/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/12/2026)
36

CTĐT ngành Tài chính -Ngân hàng trình độ đại học, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

50/NQ-HĐKĐCLGD 275/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/12/2026)
37

CTĐT ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học, Trường Đại học Tân Trào

45/NQ-HĐKĐCLGD 276/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
18/12/2026)
38

CTĐT ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học, Trường Đại học Tân Trào

46/NQ-HĐKĐCLGD 277/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
18/12/2026)
39

CTĐT ngành Kế toán trình độ đại học, Trường Đại học Tân Trào

47/NQ-HĐKĐCLGD 278/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
18/12/2026)
40

CTĐT ngành Công nghệ Thông tin trình độ đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

48/NQ-HĐKĐCLGD 279/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
25/12/2026)
41

CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

49/NQ-HĐKĐCLGD 280/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
25/12/2026)
 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN

TRONG NĂM 2022

     
1

CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí trình độ đại học, Trường Đại học Sao Đỏ

39/NQ-HĐKĐCLGD 04/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
10/01/2027)
2

CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử trình độ đại học, Trường Đại học Sao Đỏ

40/NQ-HĐKĐCLGD 05/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
10/01/2027)
3

CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô trình độ đại học, Trường Đại học Sao Đỏ

41/NQ-HĐKĐCLGD 06/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
10/01/2027)
4

CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, Trường Đại học Công đoàn

2/NQ-HĐKĐCLGD 165/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
12/05/2027)
5

CTĐT ngành Quản trị Nhân lực trình độ đại học, Trường Đại học Công đoàn

3/NQ-HĐKĐCLGD 166/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
12/05/2027)
6

CTĐT ngành Kế toán trình độ đại học, Trường Đại học Công đoàn

4/NQ-HĐKĐCLGD 167/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
12/05/2027)
7

CTĐT ngành Quan hệ Lao động trình độ đại học, Trường Đại học Công đoàn

5/NQ-HĐKĐCLGD 168/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
12/05/2027)
8

CTĐT ngành Bảo hộ Lao động trình độ đại học, Trường Đại học Công đoàn

6/NQ-HĐKĐCLGD 169/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
12/05/2027)
9

CTĐT ngành Xã hội học trình độ đại học, Trường Đại học Công đoàn

7/NQ-HĐKĐCLGD 170/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
12/05/2027)
10

CTĐT ngành Điều dưỡng, trình độ đại học, Trường Đại học Y Dược Thái Bình

10/NQ-HĐKĐCLGD 172/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
20/05/2027)
11

CTĐT ngành Y tế Công cộng, trình độ thạc sỹ, Trường Đại học Y Dược Thái Bình

11/NQ-HĐKĐCLGD 173/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
20/05/2027)
12

CTĐT ngành Kế toán, trình độ đại học, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

22/NQ-HĐKĐCLGD 176/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
23/05/2027)
13

CTĐT ngành Quản lý Đất đai, trình độ đại học, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

23/NQ-HĐKĐCLGD 177/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
23/05/2027)
14

CTĐT ngành Thú y, trình độ đại học, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

24/NQ-HĐKĐCLGD 178/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
23/05/2027)
15

CTĐT ngành Công nghệ Thông tin, trình độ đại học, Trường Đại học Sao Đỏ

32/NQ-HĐKĐCLGD 162/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
10/05/2027)
16

CTĐT ngành Kỹ thuật ĐK & TĐH, trình độ đại học, Trường Đại học Sao Đỏ

33/NQ-HĐKĐCLGD 163/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
10/05/2027)
17

CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ đại học, Trường Đại học Sao Đỏ

34/NQ-HĐKĐCLGD 164/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
10/05/2027)
18

CTĐT ngành Công nghệ Sinh học, trình độ đại học, Trường Đại học Văn Lang

12/NQ-HĐKĐCLGD 179/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
23/05/2027)
19

CTĐT ngành Kiến trúc, trình độ đại học, Trường Đại học Văn Lang

13/NQ-HĐKĐCLGD 180/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
23/05/2027)
20

CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ đại học, Trường Đại học Văn Lang

14/NQ-HĐKĐCLGD 181/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
23/05/2027)
21

CTĐT ngành Kinh doanh Thương mại, trình độ đại học, Trường Đại học Văn Lang

15/NQ-HĐKĐCLGD 182/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
23/05/2027)
22

CTĐT ngành Kinh doanh Thương mại, trình độ đại học, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

8/NQ-HĐKĐCLGD 186/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
23 CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa, trình độ đại học, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp 9/NQ-HĐKĐCLGD 187/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
24 CTĐT ngành Quản lý Hoạt động bay, trình độ đại học, Học viện Hàng không Việt Nam 26/NQ-HĐKĐCLGD 188/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
25 CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ đại học, Học viện Hàng không Việt Nam 27/NQ-HĐKĐCLGD 189/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
26 CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông, trình độ đại học, Học viện Hàng không Việt Nam 28/NQ-HĐKĐCLGD 190/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
27 CTĐT ngành Hệ thống Thông tin, trình độ đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 29/NQ-HĐKĐCLGD 183/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
23/05/2027)
28 CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trình độ đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 30/NQ-HĐKĐCLGD 184/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
23/05/2027)
29

CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

31/NQ-HĐKĐC3 185/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
23/05/2027)
30

CTĐT ngành Giáo dục Thể chất, trình độ đại học, Trường Đại học Vinh

16/NQ-HĐKĐCLGD 191/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
31

CTĐT ngành Sư phạm tiếng Anh, trình độ đại học, Trường Đại học Vinh

17/NQ-HĐKĐCLGD 191/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
32

CTĐT ngành Tài chính – Ngân hàng, trình độ đại học, Trường Đại học Vinh

18/NQ-HĐKĐCLGD 193/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
33

CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử, trình độ đại học, Trường Đại học Vinh

19/NQ-HĐKĐCLGD 194/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
34

CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn, trình độ đại học, Trường Đại học Cần Thơ

35/NQ-HĐKĐCLGD 195/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
35

CTĐT ngành Sư phạm Sinh học, trình độ đại học, Trường Đại học Cần Thơ

36/NQ-HĐKĐCLGD 196/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
36

CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ khí, trình độ đại học, Trường Đại học Cần Thơ

37/NQ-HĐKĐCLGD 197/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
37

CTĐT ngành Sư phạm Hóa học, trình độ đại học, Trường Đại học Cần Thơ

38/NQ-HĐKĐCLGD 198/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
38

CTĐT ngành Sư phạm Vật lý, trình độ đại học, Trường Đại học Cần Thơ

39/NQ-HĐKĐCLGD 199/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2027)
39

CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, Trường Đại học Yersin Đà Lạt

52/NQ-HĐKĐCLGD 266/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
11/10/2027)
40

CTĐT ngành Công nghệ Thông tin trình độ đại học, Trường Đại học Yersin Đà Lạt

53/NQ-HĐKĐCLGD 267/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
11/10/2027)
41

CTĐT ngành Điều dưỡng trình độ đại học, Trường Đại học Yersin Đà Lạt

54/NQ-HĐKĐCLGD 268/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
11/10/2027)
42

CTĐT ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học trình độ đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Y –Dược Đà Nẵng

47/NQ-HĐKĐCLGD 270/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
18/10/2027)
43

CTĐT ngành Dược học trình độ đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Y –Dược Đà Nẵng

48/NQ-HĐKĐCLGD 271/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
18/10/2027)
44

CTĐT ngành Hộ sinh trình độ đại học, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

49/NQ-HĐKĐCLGD 272/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
18/10/2027)
45

CTĐT ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc trình độ thạc sỹ, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

43/NQ-HĐKĐCLGD 275/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
20/10/2027)
46

CTĐT ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ đại học, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

44/NQ-HĐKĐCLGD 276/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
20/10/2027)
47

CTĐT ngành Sư phạm Mỹ thuật trình độ đại học, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

45/NQ-HĐKĐCLGD 277/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
20/10/2027)
48

CTĐT ngành Thiết kế đồ họa trình độ đại học, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

46/NQ-HĐKĐCLGD 278/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
20/10/2027)
49

CTĐT ngành Luật -Chuyên ngành Kiểm sát trình độ đại học, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

51/NQ-HĐKĐCLGD 274/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
19/10/2027)
 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN

TRONG NĂM 2023

     
1

CTĐT ngành Công nghệ Thông tin trình độ đại học, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

55/NQ-HĐKĐCLGD    
2

CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông trình độ đại học, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

56/NQ- HĐKĐCLGD    
3

CTĐT ngành Khoa học cây trồng trình độ đại học, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

65/NQ- HĐKĐCLGD    
4

CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm trình độ đại học, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

66/NQ- HĐKĐCLGD    
5

CTĐT ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

70/NQ- HĐKĐCLGD    
6

CTĐT ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

71/NQ- HĐKĐCLGD    
7

CTĐT ngành Y khoa trình độ đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

72/NQ- HĐKĐCLGD    
8

CTĐT ngành Công nghệ Thông tin trình độ đại học, Trường Đại học Hải Phòng

57/NQ-HĐKĐCLGD    
9 CTĐT ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học, Trường Đại học Hải Phòng 58/NQ-HĐKĐCLGD    
10 CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ đại học, Trường Đại học Hải Phòng 59/NQ-HĐKĐCLGD    
11 CTĐT ngành Kế toán trình độ đại học, Học viện Tài chính 60/NQ-HĐKĐCLGD    
12 CTĐT ngành Kế toán trình độ đại học, Trường Đại học Thăng Long 62/NQ-HĐKĐCLGD    
13 CTĐT ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ đại học, Trường Đại học Thăng Long 63/NQ-HĐKĐCLGD    
14 CTĐT ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình độ đại học, Trường Đại học Thăng Long 64/NQ-HĐKĐCLGD    

Thứ sáu, 03/02/2023 | 07:34 GMT +7
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
  •  
    • logo-dhngoaithuong
    • logo-dhtm
    • logo-dhktqd