KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT Tên chương trình đào tạo Kết quả kiểm định
chất lượng giáo dục
Quyết định cấp
giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận
  ĐƯỢC CÔNG NHẬN
TRONG NĂM 2019
     
1

CTĐT ngành Điều dưỡng bậc Đại học,

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

02/NQ-HĐKĐCLGD 10/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
01/04/2024)
 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN

TRONG NĂM 2020

     
1 CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh bậc Đại học, 

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

01/NQ-HĐKĐCLGD 24/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
06/03/2025)
2 CTĐT ngành Kế toán bậc Đại học 

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

02/NQ-HĐKĐCLGD 25/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
06/03/2025)
3 CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí bậc Đại học

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

03/NQ-HĐKĐCLGD 26/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
06/03/2025)
4 CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

08/NQ-HĐKĐCLGD 38/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
5 CTĐT ngành Tài chính Ngân hàng

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

09/NQ-HĐKĐCLGD 39/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
6 CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

10/NQ-HĐKĐCLGD 40/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
7 CTĐT Bác sỹ ngành Răng -Hàm -Mặt

 

Trường ĐH Y-Dược, Đại học Thái Nguyên

13/NQ-HĐKĐCLGD 41/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
8 CTĐT ThS. ngành Y học dự phòng

 

Trường ĐH Y-Dược, Đại học Thái Nguyên

14/NQ-HĐKĐCLGD 42/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
9 CTĐT bậc đại học ngành Kỹ thuật Điện

 

Trường ĐH Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT 

11/NQ-HĐKĐCLGD 43/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
10 CTĐT bậc đại học ngành Quản trị Kinh doanh

 

Trường ĐH Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT 

12/NQ-HĐKĐCLGD 44/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
11

CTĐT ngành Công nghệ Thông tin trình độ đại học

Trường ĐH Kinh tế -Kỹ thuật Công nghiệp  

15/NQ-HĐKĐCLGD 116/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
12

CTĐT ngành công nghệ Dệt, may trình độ đại học 

Trường ĐH Kinh tế -Kỹ thuật Công nghiệp  

16/NQ-HĐKĐCLGD 117/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
13

CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông trình độ đại học

Trường ĐH Kinh tế -Kỹ thuật Công nghiệp

17/NQ-HĐKĐCLGD 118/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
14

CTĐT ngành Kinh tế trình độ đại học

Học viện Chính sách và Phát triển

18/NQ-HĐKĐCLGD 119/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
15

CTĐT ngành Kinh tế Quốc tế trình độ đại học

Học viện Chính sách và Phát triển

19/NQ-HĐKĐCLGD 120/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
16

CTĐT ngành Quản trị Kính doanh trình độ đại học

Học viện Chính sách và Phát triển

20/NQ-HĐKĐCLGD 121/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
17

CTĐT  trình độ đại học ngành Y Khoa, Khoa Y Dược

ĐH Quốc gia Hà Nội

21/NQ-HĐKĐCLGD 122/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
 18

CTĐT  trình độ đại học ngành Kế toán

Trường Đại học Văn Lang

24/NQ-HĐKĐCLGD

144/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
20/11/2025)
19 

CTĐT  trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Văn Lang

25/NQ-HĐKĐCLGD 145/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
20/11/2025)
20 

CTĐT  trình độ đại học ngành Quản trị Khách sạn

Trường Đại học Văn Lang

26/NQ-HĐKĐCLGD 146/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
20/11/2025)
 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN

TRONG NĂM 2021

     
1

CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

22/NQ-HĐKĐCLGD 149/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/06/2026)
2

CTĐT ngành Kinh tế Quốc tế trình độ đại học

Học viện Ngoại giao

26/NQ-HĐKĐCLGD  144/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/06/2026)
3

CTĐT ngành Truyền thông Quốc tế trình độ đại học

Học viện Ngoại giao

27/NQ-HĐKĐCLGD  145/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/06/2026))
4

CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học

Học viện Ngoại giao

28/NQ-HĐKĐCLGD  146/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/06/2026)
5

CTĐT ngành Luật Quốc tế trình độ đại học

Học viện Ngoại giao

29/NQ-HĐKĐCLGD  147/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/06/2026)
6

CTĐT ngành Quan hệ Quốc tế trình độ đại học

Học viện Ngoại giao

30/NQ-HĐKĐCLGD  148/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/06/2026)
7

CTĐT ngành Công nghệ Chế tạo Máy, trình độ đại học

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

12/NQ-HĐKĐCLGD 153/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
11/06/2026)
8

CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh, trình độ đại học

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

13/NQ-HĐKĐCLGD 154/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
11/06/2026)
9

CTĐT ngành Y học Cổ truyền, trình độ đại học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

16/NQ-HĐKĐCLGD 155/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
10

CTĐT ngành Y khoa, trình độ đại học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

17/NQ-HĐKĐCLGD 156/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
11

CTĐT ngành Dược học, trình độ đại học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

18/NQ-HĐKĐCLGD 157/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
12

CTĐT ngành Điều dưỡng, trình độ đại học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

19/NQ-HĐKĐCLGD 158/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
13

CTĐT ngành Răng Hàm Mặt, trình độ đại học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

20/NQ-HĐKĐCLGD 159/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
14

CTĐT ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học, trình độ đại học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

21/NQ-HĐKĐCLGD 160/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
15

CTĐT ngành Sư phạm tiếng Anh, trình độ đại học

Trường Đại học Cần Thơ

07/NQ-HĐKĐCLGD 161/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
16

CTĐT ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh, trình độ Thạc sỹ

 Trường Đại học Cần Thơ

08/NQ-HĐKĐCLGD 162/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2026)
17

CTĐT ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, trình độ đại học

Trường Đại học Văn Lang

31/NQ-HĐKĐCLGD  164/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
15/06/2026)
18

CTĐT ngành Tài chính -Ngân hàng, trình độ đại học

Trường Đại học Văn Lang

32/NQ-HĐKĐCLGD  165/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
15/06/2026)
19

CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng, trình độ đại học

Trường Đại học Văn Lang

33/NQ-HĐKĐCLGD  166/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
15/06/2026)
20

CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh, trình độ đại học

Trường Đại học Hà Nội

14/NQ-HĐKĐCLGD 168/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
17/06/2026)
21

CTĐT ngành Tài chính -Ngân hàng, trình độ đại học

Trường Đại học Hà Nội

15/NQ-HĐKĐCLGD 169/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
17/06/2026)
22

CTĐT ngành Kế toán, trình độ đại học

Trường Đại học Vinh

09/NQ-HĐKĐCLGD 170/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
21/06/2026)
23

CTĐT ngành Luật Kinh tế, trình độ đại học

Trường Đại học Vinh

10/NQ-HĐKĐCLGD 171/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
21/06/2026)
24

CTĐT ngành Giáo dục Mầm non, trình độ đại học

Trường Đại học Vinh

11/NQ-HĐKĐCLGD 172/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
21/06/2026)
25

CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học, trình độ đại học

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

23/NQ-HĐKĐCLGD 173/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/06/2026)
26

CTĐT ngành Kiểm toán, trình độ đại học

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

24/NQ-HĐKĐCLGD 174/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/06/2026)
27

CTĐT ngành Tài chính -Ngân hàng, trình độ đại học

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

25/NQ-HĐKĐCLGD 175/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/06/2026)

 

Chủ nhật, 26/09/2021 | 07:38 GMT +7
 • abcdef
 • Hiện tại
  °C
  Độ ẩm: %
  Gió: không xác định,
  Mặt trời mọc:
  Mặt trời lặn:
  Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
 •  
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd