KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT Tên chương trình đào tạo Kết quả kiểm định
chất lượng giáo dục
Quyết định cấp
giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận
  ĐƯỢC CÔNG NHẬN
TRONG NĂM 2019
     
1

CTĐT ngành Điều dưỡng bậc Đại học,

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

02/NQ-HĐKĐCLGD 10/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
01/04/2024)
 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN

TRONG NĂM 2020

     
1 CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh bậc Đại học, 

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

01/NQ-HĐKĐCLGD 24/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
06/03/2025)
2 CTĐT ngành Kế toán bậc Đại học 

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

02/NQ-HĐKĐCLGD 25/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
06/03/2025)
3 CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí bậc Đại học

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

03/NQ-HĐKĐCLGD 26/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
06/03/2025)
4 CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

08/NQ-HĐKĐCLGD 38/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
5 CTĐT ngành Tài chính Ngân hàng

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

09/NQ-HĐKĐCLGD 39/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
6 CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

 

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công thương

10/NQ-HĐKĐCLGD 40/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
7 CTĐT Bác sỹ ngành Răng -Hàm -Mặt

 

Trường ĐH Y-Dược, Đại học Thái Nguyên

13/NQ-HĐKĐCLGD 41/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
8 CTĐT ThS. ngành Y học dự phòng

 

Trường ĐH Y-Dược, Đại học Thái Nguyên

14/NQ-HĐKĐCLGD 42/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
9 CTĐT bậc đại học ngành Kỹ thuật Điện

 

Trường ĐH Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT 

11/NQ-HĐKĐCLGD 43/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
10 CTĐT bậc đại học ngành Quản trị Kinh doanh

 

Trường ĐH Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT 

12/NQ-HĐKĐCLGD 44/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/04/2025)
11

CTĐT ngành Công nghệ Thông tin trình độ đại học

Trường ĐH Kinh tế -Kỹ thuật Công nghiệp  

15/NQ-HĐKĐCLGD 116/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
12

CTĐT ngành công nghệ Dệt, may trình độ đại học 

Trường ĐH Kinh tế -Kỹ thuật Công nghiệp  

16/NQ-HĐKĐCLGD 117/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
13

CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông trình độ đại học

Trường ĐH Kinh tế -Kỹ thuật Công nghiệp

17/NQ-HĐKĐCLGD 118/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
08/10/2025)
14

CTĐT ngành Kinh tế trình độ đại học

Học viện Chính sách và Phát triển

18/NQ-HĐKĐCLGD    
15

CTĐT ngành Kinh tế Quốc tế trình độ đại học

Học viện Chính sách và Phát triển

19/NQ-HĐKĐCLGD    
16

CTĐT ngành Quản trị Kính doanh trình độ đại học

Học viện Chính sách và Phát triển

20/NQ-HĐKĐCLGD    
17

CTĐT  trình độ đại học ngành Y Khoa, Khoa Y Dược

ĐH Quốc gia Hà Nội

21/NQ-HĐKĐCLGD    

Thứ bảy, 24/10/2020 | 07:01 GMT +7
 • abcdef
 • Hiện tại
  °C
  Độ ẩm: %
  Gió: không xác định,
  Mặt trời mọc:
  Mặt trời lặn:
  Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
 •  
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd