Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng
2 Tháng Ba, 2019
  KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO STT Tên chương trình đào tạo Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục Quyết định cấp giấy chứng nhận Giấy chứng nhận   ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2019       1 CTĐT ngành Điều dưỡng bậc Đại học, Trường ĐH Điều dưỡng […]
25 Tháng Một, 2017
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC STT Tên cơ sở giáo dục Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục Quyết định cấp Giấy chứng nhận  Giấy chứng nhận    ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2017       1 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại […]