Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hướng dẫn tính chi phí kiểm định chất lượng giáo dục
11 Tháng Mười, 2023
HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH CHI PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG KĐCL CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THUỘC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Hướng dẫn này được áp dụng từ 01/6/2018 đến khi có văn bản hướng dẫn mới thay thế)   1. Chi phí lao động trực tiếp 1.1. Định mức áp dụng chung a) Định […]
11 Tháng Mười, 2023
HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH CHI PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG KĐCL CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Hướng dẫn này được áp dụng từ 01/6/2018 đến khi có văn bản hướng dẫn mới thay thế)   1. Chi phí lao động trực tiếp 1.1. Định mức áp dụng chung a) Định mức ngày công: Được tính theo […]