Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, NGÀNH LUẬT KINH TẾ, NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI.
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, NGÀNH LUẬT KINH TẾ, NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI.

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 05 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học: ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Luật Kinh tế, ngành Quản trị Kinh doanh, ngành Kinh doanh quốc tế và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào ngày 27/5/2024.

Đợt khảo sát chính thức (KSCT) được tiến hành từ ngày 06/6/2024 đến 11/6/2024 tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào ngày 06/6/2024. Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐ Việt Nam cùng 02 cán bộ Giám sát. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có TS. Nguyễn Văn Ly – Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết –  Phó trưởng phòng Đánh giá CLGD -Trung tâm KĐCLGD, Thư ký Đoàn ĐGN; TS. Phạm Văn Hùng -Nguyên Trưởng Ban Khảo thí và Đàm bảo CLGD -Đại học Thái Nguyên, Kiểm định viên Trung tâm KĐCLGD – Thư ký Đoàn ĐGN và các thành viên của đoàn ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KDCLGD –
HIệp hội Các trường ĐHCĐVN phát biểu khai mạc đợt khảo sát chính thức.

Đoàn chuyên gia ĐGN tại Lễ Khai mạc đợt KSCT 05 CTĐT
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Về phía Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có GS.TS. Nguyễn Công nghiệp – Phó Hiệu trưởng Thường trực; GS.TS. Đinh Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Từ Quang Phương – Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Quản lý kinh doanh; TS. Đặng Văn Đồng – Trưởng phòng Khoa học và Đảm bảo chất lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Phan Văn Quế – Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Ngô Xuân Bình – Chủ nhiệm Khoa Du lịch, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Trần Việt Hưng – Phó Chủ nhiệm Khoa Thương mại, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Phúc Thiện – Phó Chủ nhiệm Khoa Luật kinh tế, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền – Trợ lý Phòng Khoa học và Đảm bảo chất lượng, Thư ký Hội đồng TĐG, cùng các thành viên của Hội đồng TĐG 5 CTĐT, các nhóm chuyên trách, Ban Thư ký Hội đồng TĐG đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

GS.TS. Đinh Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường ĐH Kinh doanh
và Công nghệ Hà Nội báo cáo tổng quan về 05 CTĐT tại phiên khai mạc đợt KSCT

Trong đợt KSCT, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành các hoạt động: nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, minh chứng; quan sát, kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; kiểm tra các thiết bị, dụng cụ phục vụ thực hành, thí nghiệm v.v…; phỏng vấn, thu thập ý kiến các bên liên quan; làm việc với lãnh đạo Nhà trường và Hội đồng Tự đánh giá của 05 CTĐT tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG 05 CTĐT của Nhà trường.

Sau 06 ngày làm việc, ngày 11/6/2024, tại Lễ bế mạc đợt KSCT 05 CTĐT của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Ly – Trưởng Đoàn ĐGN đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 05 CTĐT của Trường. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã trình bày rõ những điểm mạnh của Nhà Trường; đồng thời Báo cáo cũng đề xuất các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 05 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

TS. Nguyễn Văn Ly – Trưởng Đoàn ĐGN báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá
chất lượng 05 CTĐT của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Hiệp hội Các trường ĐHCĐVN phát biểu tại Lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức.

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 05 CTĐT của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, GS.TS. Đinh Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Kết thúc phiên bế mạc, đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN 05 CTĐT: ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Luật Kinh tế, ngành Quản trị Kinh doanh, ngành Kinh doanh quốc tế và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Ký biên bản hoàn thành đợt KSCT 05 chương trình đào tạo
tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt KSCT 05 CTĐT

tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng TĐG
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tại Lễ Khai mạc đợt KSCT.

Đoàn chuyên gia ĐGN làm việc tại Trường

Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng TĐG 5 CTĐT

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường.

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Trường.