Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Đào tạo bồi dưỡng » Đào tạo bồi dưỡng » Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định viên
5 Tháng Ba, 2023
1. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam ban hành; 2. Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ban hành ngày 29/11/2013 về về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo […]
5 Tháng Ba, 2023
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM I. GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TT Họ và tên Đơn vị công tác Kinh nghiệm giảng dạy, quản lý & KĐCL giáo dục đại học Nội dung giảng dạy 1. PGS.TS. Nguyễn Phương […]