Trang chủ » Giới thiệu » Văn bản quy định về Trung tâm
26 Tháng Mười Hai, 2018
Quyết định số 24/QĐ-TT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành chiến lược phát triển của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2018-2015 và tầm nhìn 2030.
16 Tháng Mười, 2015
Quyết định số 79/QĐ-HH ngày 16 tháng 10 năm 2015 về việc Thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
16 Tháng Mười, 2015
Quyết định số 80/QĐ-HH về việc phê duyệt, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
16 Tháng Mười, 2015
Quyết định số 81/QĐ-HH ngày 16 tháng 10 năm 2015
7 Tháng Mười Một, 2015
Quyết định 02/QĐ-TT ngày 07 tháng 11 năm 2015 về việc thành lập Hội đồng cố vấn