Trang chủ » Hợp tác quốc tế » Định hướng hợp tác quốc tế
28 Tháng Mười Hai, 2015
Trong thời gian tới, CEA-AVU&C sẽ tập trung vào các hướng hợp tác quốc tế dưới đây: – Thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức KĐCLGD có uy tín trên thế giới; – Tham gia các tổ chức KĐCLGD của khu vực Đông Nam Á, Châu Á – Thái Bình Dương và […]