5 Tháng Ba, 2023
1. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam ban hành; 2. Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ban hành ngày 29/11/2013 về về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo […]