Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 04 CTĐT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN, NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 04 CTĐT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN, NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 04 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học: ngành An toàn thông tin, ngành Thương mại điện tử, ngành Công nghệ đa phương tiện và ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vào ngày 03/3/2024.

Đợt khảo sát chính thức (KSCT) được tiến hành từ ngày 11/3/2024 đến 16/3/2024 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vào ngày 11/3/2024. Tham dự lễ khai mạc về phía Trung tâm KĐCGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCL – Hiệp hội CTĐHCĐ Việt Nam cùng 01 cán bộ Giám sát. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có GS. TSKH. Bành Tiến Long – Nguyên Thứ trưởng thường trực – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Trưởng Đoàn ĐGN; PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên, Trưởng phòng Công nhận chất lượng -Trung tâm KĐCL- Hiệp hội CTĐHCĐ Việt Nam, Thư ký đoàn và các thành viên của đoàn ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
phát biểu khai mạc đợt KSCT 04 CTĐT tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Nguyên Thứ trưởng Thường trực, Bộ GD&ĐT
Trưởng đoàn ĐGN phát biểu tại Lễ khai mạc đợt KSCT 04 CTĐT

Về phía Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có GS.TS Từ Minh Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; PGS.TS Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS Trần Quang Anh – Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS Tân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện, Phó chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh – Phụ trách Khoa Đa phương tiện, Giám đốc Trung tâm ĐT quốc tế, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐG; PGS.TS Hoàng Xuân Dậu – Trưởng khoa An toàn thông tin, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG; TS Vũ Trọng Phong – Trưởng khoa QTKD1, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG; CN. Nguyễn Xuân Trường – Phó Giám đốc Trung tâm ĐTBCVT1, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐG cùng các thành viên của Hội đồng TĐG 4 CTĐT, các nhóm chuyên trách, Ban Thư ký Hội đồng TĐG đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.                      

Trong đợt KSCT, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành các hoạt động: nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, minh chứng; quan sát, kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, nhân viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; kiểm tra các thiết bị, dụng cụ phục vụ thực hành, thí nghiệm v.v…; phỏng vấn, thu thập ý kiến các bên liên quan; làm việc với lãnh đạo Học viện và Hội đồng Tự đánh giá của 04 CTĐT tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG 04 CTĐT của Học viện. 

Sau 06 ngày làm việc, ngày 16/3/2024, tại Lễ bế mạc đợt KSCT 04 CTĐT của Học viện, GS. TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng Đoàn ĐGN và các Thành viên của Đoàn đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 04 CTĐT của Học viện. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã trình bày rõ những điểm mạnh của Học viện; đồng thời Báo cáo cũng đề xuất các khuyến nghị để Học viện phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 04 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn ĐGN báo cáo sơ bộ kết quả
đánh giá chất lượng 04 CTĐT của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 04 CTĐT của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, PGS.TS Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Học viện sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG phát biểu
tại phiên bế mạc đợt KSCT 04 CTĐT của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCL – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN 04 CTĐT trình độ đại học: ngành An toàn thông tin, ngành Thương mại điện tử, ngành Công nghệ đa phương tiện và ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Ký biên bản hoàn thành đợt KSCT 04 chương trình đào tạo
tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Đoàn ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại phiên Bế mạc đợt KSCT

 

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt KSCT

04 CTĐT tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Đoàn ĐGN khảo sát tại cơ sở 2 của Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn ĐGN khảo sát cơ sở vật chất của Học viện

Đoàn ĐGN khảo sát cơ sở vật chất của Học viện

Đoàn ĐGN khảo sát cơ sở vật chất của Học viện