Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Văn bản QPPL về kiểm định chất lượng
14 Tháng Tư, 2024
DANH MỤC VĂN BẢN QPPL VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 1. Văn bản Luật và Nghị định STT SỐ, KÝ HIỆU VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NỘI DUNG VĂN BẢN 1 08/2012/QH13 Luật Giáo dục Đại học 18/6/2012 Xem tại đây 2 1982/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê […]