Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Văn bản QPPL về kiểm định chất lượng
4 Tháng Một, 2024
Quyết định số 252/QĐ-KĐCLGD ngày 01 tháng 12 năm 2023 về việc kiện toàn Hội động Kiểm định chất lượng giáo dục.
4 Tháng Một, 2024
Quyết định số 174/QĐ-KĐCLGD ngày 19 tháng 7 năm 2023 về việc kiện toàn Tổ Thư ký của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.
4 Tháng Một, 2024
Quyết định số 67/QĐ-KĐCLGD ngày 10 tháng 4 năm 2023 về việc kiện toàn Tổ Thư ký của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.
4 Tháng Một, 2024
Quyết định số 283/QĐ-KĐCLGD ngày 25 tháng 11 năm 2022 về việc điều chỉnh danh sách Tổ Thư ký của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.
25 Tháng Mười, 2023
13/2023/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ GD & ĐT V/v giám sát, đánh giá tổ chức Kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học & Cao đẳng Sư phạm   
1 2 3 7