Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-KĐCLGD ngày 15/3/2024 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương vào ngày 19/3/2024. Kết thúc KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã cùng ký Biên bản ghi nhớ KSSB.

Đợt Khảo sát chính thức (KSCT) được tiến hành từ ngày 26/3/2024 đến ngày 01/4/2024. Sáng 26/3/2024, Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm và 01 cán bộ của Trung tâm. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có PGS.TS. Bùi Duy Cam – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học KHTN – ĐHQGHN, Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết – Phó Trưởng phòng ĐGCLGD – Trung tâm KĐCLGD, Thư ký đoàn, cùng các thành viên đoàn ĐGN.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Gíám đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc
đợt KSCT tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Đoàn Chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Nhà trường tại Lễ khai mạc đợt KSCT

Về phía Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có PGS.TS. Đào Đăng Phượng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Lê Vinh Hưng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Văn Định – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Trịnh Thị Thanh – Phó Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng TĐG; ThS. Ngô Thị Hoà Bình – Trưởng Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra pháp chế, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng TĐG; Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

PGS.TS. Lê Vinh Hưng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường, Chủ tịch Hội đồng TĐG
phát biểu tại Lễ khai mạc đợt KSCT Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Trong đợt KSCT, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; thăm quan cơ sở vật chất, thư viện, và các phòng ban tại Trường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG cơ sở giáo dục của Trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng của Nhà trường.

Đoàn Chuyên gia ĐGN làm việc với lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo các phòng, khoa

Sau 7 ngày làm việc, Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương được tổ chức vào 15 giờ 00 ngày 01/4/2024. Tại buổi Lễ, PGS.TS. Bùi Duy Cam – Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

PGS.TS. Bùi Duy Cam – Trưởng đoàn ĐGN phát biểu tại Lễ bế mạc đợt KSCT

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, PGS.TS. Đào Đăng Phượng – Chủ tịch Hội đồng Trường đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

PGS.TS. Đào Đăng Phượng – Chủ tịch Hội đồng trường, phát biểu
tại Lễ bế mạc đợt KSCT Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và PGS.TS. Lê Vinh Hưng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục
tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Đoàn ĐGN chụp ảnh với Nhà Trường tại phiên Bế mạc đợt KSCT

 

Một số hình ảnh của Đoàn ĐGN trong đợt KSCT tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Đoàn chuyên gia ĐGN tại Lễ khai mạc đợt KSCT

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Trường

Đoàn ĐGN làm việc tại phòng làm việc ở Trường

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Nhà trường

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Nhà trường