Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-KĐCLGD ngày 08/3/2024 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vào ngày 10 tháng  3 năm 2024. Kết thúc KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã cùng ký Biên bản ghi nhớ KSSB.

Đợt Khảo sát chính thức (KSCT) được tiến hành từ ngày 17/3/2024 đến ngày 23/3/2024. Sáng 17/3/2024, Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm và 01 cán bộ của Trung tâm. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có GS.TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng thường trực, Bộ GD&ĐT – Trưởng Đoàn ĐGN; ThS Đinh Tuấn Dũng, Trưởng phòng ĐGCLGD – Trung tâm KĐCLGD – Thư ký đoàn cùng các thành viên đoàn ĐGN.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Gíám đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc
đợt KSCT tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng TĐG
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tại Lễ Khai mạc đợt KSCT

Về phía Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có TS. Nguyễn Văn Khoát – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG; TS. Hoàng Anh Tuyên – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Vũ Đức Hạnh – Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Thường trực Hội đồng TĐG, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng TĐG; ThS.Trần Thị Mùi – Giám đốc Trung tâm Bảo đảm chất lượng đào tạo, Thư ký Hội đồng TĐG; Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Ngay sau Lễ khai mạc đợt KSCT, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; thăm quan cơ sở vật chất, thư viện và các phòng ban tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG cơ sở giáo dục của Trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng của Nhà trường.

Đoàn Chuyên gia ĐGN làm việc với lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo các phòng, khoa

Sau 7 ngày làm việc, Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được tổ chức vào 15 giờ 00 ngày 23/3/2024. Tại Lễ Bế mạc, GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn ĐGN phát biểu tại Lễ bế mạc đợt KSCT

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Khoát – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

TS. Nguyễn Văn Khoát, Hiệu Trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG phát biểu
tại Lễ bế mạc đợt KSCT Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu Trưởng Đại học Kiểm sát Hà Nội đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục
tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

 

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức

 tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà trường tại Lễ khai mạc đợt KSCT

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Trường

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Nhà trường

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Nhà trường