Trang chủ » Chưa phân loại » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 03 CTĐT: NGÀNH CÔNG NGHỆ DỆT, MAY; NGÀNH KẾ TOÁN VÀ NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 03 CTĐT: NGÀNH CÔNG NGHỆ DỆT, MAY; NGÀNH KẾ TOÁN VÀ NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 03 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Sao Đỏ, gồm: ngành Công nghệ dệt, may; ngành Kế toán và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Sao Đỏ vào ngày 12/4/2024.

Sau thời gian chuẩn bị, đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định về kiểm định chất lượng và theo thống nhất giữa các bên trong đợt KSSB, đợt khảo sát chính thức (KSCT) được tiến hành từ ngày 22/4/2024 đến 27/4/2024.

Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức tại Trường Đại học Sao Đỏ vào ngày 22/4/2024. Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN và cán bộ Giám sát đoàn ĐGN. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Bùi Duy Cam – Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết – Phó trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục, Trung tâm KĐCLGD, Thư ký Đoàn ĐGN và các thành viên của đoàn ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
phát biểu khai mạc đợt khảo sát chính thức

Về phía Trường Đại học Sao Đỏ có: TS. Đinh Văn Nhượng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Trọng Các – Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Đỗ Văn Đỉnh – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Minh Tuấn – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Tạ Văn Hiển – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa May và Thời trang, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Đăng Tiến – Trưởng Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Thư ký Hội đồng TĐG; cùng các thành viên của Hội đồng TĐG 03 CTĐT, các nhóm chuyên trách, Ban Thư ký Hội đồng TĐG đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Sao Đỏ.

TS. Đinh Văn Nhượng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG
phát biểu tại Lễ khai mạc đợt KSCT.

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà Trường
và Lãnh đạo Hội đồng TĐG tại Lễ khai mạc đợt KSCT

Quá trình KSCT, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành các hoạt động: nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, minh chứng; quan sát, kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Sao Đỏ; kiểm tra các thiết bị, dụng cụ phục vụ thực hành, thí nghiệm; phỏng vấn, thu thập ý kiến các bên liên quan; làm việc với lãnh đạo Nhà trường và Hội đồng Tự đánh giá của 03 CTĐT tại Trường Đại học Sao Đỏ để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG 03 CTĐT của Nhà trường.

Sau 06 ngày làm việc, ngày 27/4/2024, tại Lễ bế mạc đợt KSCT 03 CTĐT của Trường Đại học Sao Đỏ, PGS.TS Bùi Duy Cam – Trưởng Đoàn ĐGN và các Thành viên của Đoàn đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Báo cáo cũng đề xuất các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 03 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

PGS.TS Bùi Duy Cam – Trưởng Đoàn ĐGN báo cáo sơ bộ kết quả
đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường Đại học Sao Đỏ.

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường Đại học Sao Đỏ, TS. Đinh Văn Nhượng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

TS. Đinh Văn Nhượng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG phát biểu
tại phiên bế mạc đợt KSCT 03 CTĐT của Trường Đại học Sao Đỏ

Kết thúc phiên bế mạc, đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 CTĐT: ngành Công nghệ Dệt, May, ngành Kế toán và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học của Trường Đại học Sao Đỏ.

Ký biên bản hoàn thành đợt KSCT 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sao Đỏ

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt KSCT

03 CTĐT tại Trường Đại học Sao Đỏ

Đoàn Chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Nhà Trường tại Lễ khai mạc đợt KSCT

Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo Nhà Trường và các Trưởng Phòng, Khoa.

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn trực tuyến tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn trực tuyến tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Trường

Đoàn ĐGN khảo sát cơ sở vật chất của Nhà Trường

Đoàn ĐGN khảo sát cơ sở vật chất của Nhà Trường

Đoàn ĐGN khảo sát cơ sở vật chất của Nhà Trường