Trang chủ » Chưa phân loại
17 Tháng Năm, 2024
Thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 03 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Sao Đỏ, gồm: ngành Công […]
14 Tháng Năm, 2024
Ngày 16/3/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) đã phối hợp với Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận KĐCLGD cho chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng, trình […]
14 Tháng Tư, 2024
DANH MỤC VĂN BẢN QPPL VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 1. Văn bản Luật và Nghị định STT SỐ, KÝ HIỆU VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NỘI DUNG VĂN BẢN 1 08/2012/QH13 Luật Giáo dục Đại học 18/6/2012 Xem tại đây 2 1982/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê […]
10 Tháng Tư, 2024
Xem quyết định số 55/QĐ-KĐCLGD ngày 26 tháng 3 năm 2024 về việc kiện toàn Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục tại đây.
10 Tháng Tư, 2024
Xem quyết định số 11/QĐ-KĐCLGD ngày 02 tháng 01 năm 2024 về việc Kiện toàn Tổ Thư ký của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục tại đây.
19 Tháng Hai, 2024
Phiên họp lần thứ XXI của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) để thẩm định và công nhận kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) và các chương trình đào tạo (CTĐT) được diễn ra vào ngày 31/01/2024 tại Hà Nội với sự tham gia của đầy đủ […]
19 Tháng Hai, 2024
Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-KĐCLGD ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) cơ sở giáo dục tại Học viện Y – Dược học […]