Trang chủ » Hợp tác quốc tế » Định hướng hợp tác quốc tế » Định hướng hợp tác quốc tế
Định hướng hợp tác quốc tế

Trong thời gian tới, CEA-AVU&C sẽ tập trung vào các hướng hợp tác quốc tế dưới đây:
– Thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức KĐCLGD có uy tín trên thế giới;
– Tham gia các tổ chức KĐCLGD của khu vực Đông Nam Á, Châu Á – Thái Bình Dương và Quốc tế.