Trang chủ » Giới thiệu » Quyết định số 428/QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2021 về việc Gia hạn Giấy phép hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục (lần 1) đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội Các trường ĐH,CĐ Việt Nam
Quyết định số 428/QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2021 về việc Gia hạn Giấy phép hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục (lần 1) đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội Các trường ĐH,CĐ Việt Nam