5 Tháng Ba, 2023
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM I. GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TT Họ và tên Đơn vị công tác Kinh nghiệm giảng dạy, quản lý & KĐCL giáo dục đại học Nội dung giảng dạy 1. PGS.TS. Nguyễn Phương […]