Thông tin giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
KIỂM ĐỊNH VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

I. GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

TT Họ và tên Đơn vị công tác Kinh nghiệm giảng dạy, quản lý & KĐCL giáo dục đại học Nội dung giảng dạy
1. PGS.TS. Nguyễn Phương Nga Giám đốc, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường ĐHCĐ VN (CEA-AVU&C)
45 năm
Nhiều lần là thành viên Đoàn ĐGN của AUN-QA tại Indonesia và Philippines
Học phần: 1, 2, 3 và 4
2 TS. Phạm Xuân Thanh – Phó Giám đốc CEA-AVU&C
– Nguyên Phó Cục trưởng, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT
Trên 42 năm
Nhiều lần là Thành viên Đoàn ĐGN & giám sát viên Đoàn ĐGN
Học phần: 1, 2, và 4
3 TS. Nguyễn Văn Ly – Phó Giám đốc CEA-AVU&C
– Nguyên Cục trưởng, Cục Đào tạo, Bộ Công An
Trên 30 năm
Nhiều lần là Thành viên TT Đoàn ĐGN & 4 lần là Trưởng Đoàn ĐGN
Học phần: 1, 2, và 4
4 PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên – Trưởng phòng Công nhận chất lượng CEA-AVU&C Trên 40 năm
Nhiều lần là Thư ký Đoàn ĐGN
Học phần: 2, 3 và 4
5 TS. Mai Thị Quỳnh Lan – Trưởng phòng Đào tạo & Bồi dưỡng CEA-AVU&C Trên 17 năm
Nhiều lần là Thành viên Đoàn ĐGN
Học phần: 1, 2, và 4
6 TS. Nguyễn Thị Tuyết – Kiểm định viên, CEA-AVU&C
– Nguyên Phó ban CTCT&HSSV – Đại học Quốc gia Hà Nội
25 năm
Nhiều lần là Thư ký Đoàn ĐGN
Học phần: 1, 2, 3 và 4
7 TS. Phạm Văn Hùng – Kiểm định viên, CEA-AVU&C
– Nguyên Trưởng ban Khảo thí & ĐBCLGD, ĐH Thái Nguyên
Trên 39 năm
Nhiều lần là Thành viên Đoàn ĐGN
Học phần: 2, 3 và 4
8 TS. Phạm Ngân Giang – Kiểm định viên, CEA-AVU&C
– Nguyên Chánh Văn phòng, Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế
Trên 15 năm
Nhiều lần là Thành viên Đoàn ĐGN
Học phần: 2, 3 và 4
9 PGS.TS. Phạm Văn Quyết – Kiểm định viên, CEA-AVU&C
– Nguyên Trưởng phòng đào tạo SĐH, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
27 năm
Nhiều lần là Thư ký và Thành viên Đoàn ĐGN
Học phần: 2, 3 và 4

II. GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

TT Họ và tên Đơn vị công tác Kinh nghiệm giảng dạy, quản lý & KĐCL giáo dục đại học Nội dung giảng dạy
1. GS.TSKH. Bành Tiến Long Nguyên Thứ trưởng Thường trực, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trên 45 năm
Nhiều lần là Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục & CTĐT
Học phần: 1 và 4
2 PGS.TS. Trần Thị Hà Nguyên Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo 45 năm
Nhiều lần là Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục & CTĐT
Học phần: 1, 2, 3 và 4
3 GS.TS. Nguyễn Quang Dong – Giảng viên cao cấp
– Nguyên Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Trên 40 năm
Nhiều lần là Trưởng Đoàn ĐGN
Học phần: 2, 3 và 4
4 TS. Nguyễn Thị Thu Hà
– Nguyên Chuyên viên cao cấp, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
26 năm
Trên 15 lần là Thư ký Đoàn ĐGN
Học phần: 2 và 3