Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng » Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

STT

Tên cơ sở giáo dục

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục Quyết định cấp Giấy chứng nhận  Giấy chứng nhận 
 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2017

     
1 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên 01/NQ-HĐKĐCLGD 09/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 20/02/2022)
2

Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

02/NQ-HĐKĐCLGD 10/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 20/02/2022)
3 Trường Đại học Duy Tân, Bộ Giáo dục và Đào tạo 03/NQ-HĐKĐCLGD 11/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 20/02/2022)
4 Trường Đại học Công nghệ  Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải 04/NQ-HĐKĐCLGD 12/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 20/02/2022)
5 Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 05/NQ-HĐKĐCLGD 113/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 01/12/2022)
6 Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên 06/NQ-HĐKĐCLGD 116/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 11/12/2022)
7 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên 07/NQ-HĐKĐCLGD 117/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 12/12/2022)
8 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên 08/NQ-HĐKĐCLGD 115/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 8/12/2022)
9 Trường Đại học Sao Đỏ, Bộ Công Thương 09/NQ-HĐKĐCLGD 112/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 27/11/2022)
10 Trường Đại học Y tế Công cộng,   Bộ Y tế 10/NQ-HĐKĐCLGD 111/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 27/11/2022)
11 Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên 12/NQ-HĐKĐCLGD 128/QĐ-KĐCLGD  Xem tại đây
(Có giá trị đến 25/12/2022)
12 Trường Đại học Hà Nội 15/NQ-HĐKĐCLGD 122/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 22/12/2022)
  ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2018      
1 Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội 13/NQ-HĐKĐCLGD 01/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 3/1/2023)
2 Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam 14/NQ-HĐKĐCLGD 02/QĐ-KĐCLGD  Xem tại đây
(Có giá trị đến 3/1/2023)
3 Học  viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 11/NQ-HĐKĐCLGD 03/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 9/1/2023)
4 Học viện Hàng không Việt Nam 01/NQ-HĐKĐCLGD 86/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 14/5/2023) 
5 Trường Đại học Hùng Vương 02/NQ-HĐKĐCLGD 89/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 14/5/2023) 
6 Trường Đại học Sư phạm TP. HCM 03/NQ-HĐKĐCLGD 90/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 14/5/2023)
7 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng  04/NQ-HĐKĐCLGD 88/QĐ-KĐCLGD  Xem tại đây
(Có giá trị đến 14/5/2023) 
8 Trường Đại học Đông Á 05/NQ-HĐKĐCLGD 84/QĐ-KĐCLGD  Xem tại đây
(Có giá trị đến 8/5/2023)
9 Trường Đại học Văn Lang 06/NQ-HĐKĐCLGD 85/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 11/5/2023)
10 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang 07/NQ-HĐKĐCLGD 82/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 7/5/2023)
11 Học viện Y Dược Cổ Truyền 08/NQ-HĐKĐCLGD 87/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 14/5/2023)
12 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 09/NQ-HĐKĐCLGD 83/QĐ-KĐCLGD  Xem tại đây
(Có giá trị đến 8/5/2023)
13 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 10/NQ-HĐKĐCLGD 100/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 30/6/2023)
14 Trường Đại học Nam Cần Thơ 11/NQ-HĐKĐCLGD 91/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 29/6/2023)
15 Trường Đại học Y Dược Thái Bình 12/NQ-HĐKĐCLGD 92/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 29/6/2023)
16 Học viện Chính sách và Phát triển 13/NQ-HĐKĐCLGD 93/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 29/6/2023)
17 Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 14/NQ-HĐKĐCLGD 94/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 29/6/2023)
18 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 15/NQ-HĐKĐCLGD 95/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 29/6/2023)
19 Trường Đại học Công nghiệp Việt trì 16/NQ-HĐKĐCLGD 96/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 29/6/2023)
20 Trường Đại học Hải Phòng 17/NQ-HĐKĐCLGD 97/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây 
(Có giá trị đến 29/6/2023)
21 Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung Ương 18/NQ-HĐKĐCLGD 98/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 29/6/2023)
22 Trường Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị 19/NQ-HĐKĐCLGD 99/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến 29/6/2023)
  ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2019      
1 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 01/NQ-HĐKĐCLGD 08/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây (Có giá trị đến 18/03/2024)
2 Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên 03/NQ-HĐKĐCLGD 43/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/9/2024)
3 Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu 04/NQ-HĐKĐCLGD 41/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
16/9/2024)
4 Trường Đại học Đại Nam 05/NQ-HĐKĐCLGD 74/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
18/11/2024)
5 Trường Đại học Tân Trào  06/NQ-HĐKĐCLGD 75/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
18/11/2024)
  ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2020      
1 Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh, Sở GD&ĐT, tỉnh Bắc Ninh 04/NQ-HĐKĐCLGD 27/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
06/03/2025)
2 Trường Đại học Hoa Sen, Bộ GD&ĐT 05/NQ-HĐKĐCLGD 01/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây 
(Có giá trị đến
14/02/2025)
3 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 06/NQ-HĐKĐCLGD 02/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/02/2025)
4 Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 07/NQ-HĐKĐCLGD 35/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
06/04/2025)
5 Học viện Phụ nữ Việt Nam 22/NQ-HĐKĐCLGD 110/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
22/09/2025)
6 Trường Đại học Yersin Đà Lạt 23/NQ-HĐKĐCLGD 143/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
16/11/2025)
  ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2021      
1 Trường Đại học Tây Bắc 1/NQ-HĐKĐCLGD 139/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/05/2026)
2 Trường Đại học Buôn Ma Thuột 2/NQ-HĐKĐCLGD 143/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2026)
3 Trường Đại học Gia Định 3/NQ-HĐKĐCLGD 138/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
24/05/2026)
4 Trường Đại học Hải Dương 4/NQ-HĐKĐCLGD 140/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2026)
5 Trường Đại học Y Khoa Vinh 5/NQ-HĐKĐCLGD 141/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2026)
6 Trường Đại học CN Việt Hung 6/NQ-HĐKĐCLGD 142/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/05/2026)
  ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2022      
1 Trường Đại học Kinh tế -Kỹ thuật Bình Dương 40/NQ-HĐKĐCLGD 156/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
29/04/2027)
2 Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội 21/NQ-HĐKĐCLGD 160/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
04/05/2027)
3 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 1/NQ-HĐKĐCLGD 158/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
04/05/2027)
4 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 25/NQ-HĐKĐCLGD 161/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
04/05/2027)
5 Trường Đại học Thái Bình 20/NQ-HĐKĐCLGD 159/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
04/05/2027)
6 Trường Đại học Phú Yên 41/NQ-HĐKĐCLGD 260/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/09/2027)
7 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

01/NQ-HĐKĐCLGD

50/NQ-HĐKĐCLGD

 

261/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/09/2027)
8 Trường Đại học Duy Tân 42/NQ-HĐKĐCLGD 262/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
26/09/2027)
  ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2023      
1

Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

61/NQ-HĐKĐCLGD 13/QĐ-KĐCLGD

Xem tại đây 
(Có giá trị đến
19/01/2028)

2

Trường Đại học Sao Đỏ

68/NQ-HĐKĐCLGD 15/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây 
(Có giá trị đến
27/01/2028)
3

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

69/NQ-HĐKĐCLGD 12/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây 
(Có giá trị đến
19/01/2028)
4

Trường Đại học Y tế công cộng

67/NQ-HĐKĐCLGD 14/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
27/01/2028)
5

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

03/NQ-HĐKĐCLGD 138/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2028)
6 Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 23/NQ-HĐKĐCLGD 139/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2028)
7 Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên 09/NQ-HĐKĐCLGD 140/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2028)
8 Trường Đại học Văn Lang 04/NQ-HĐKĐCLGD 141/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2028)
9 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐH Thái Nguyên 08/NQ-HĐKĐCLGD 142/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2028)
10 Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên 18/NQ-HĐKĐCLGD 143/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
14/06/2028)
11 Trường Đại học Mở Hà Nội  39/NQ-HĐKĐCLGD 216/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
07/09/2028)
12 Trường Đại học Thăng Long 41/NQ-HĐKĐCLGD 220/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
07/09/2028)
13 Trường Đại học Y Dược Thái Bình 43/NQ-HĐKĐCLGD 221/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
07/09/2028)
14 Học viện Hàng Không Việt Nam 44/NQ-HĐKĐCLGD 219/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
07/09/2028)
15 Trường Đại học Hùng Vương 36/NQ-HĐKĐCLGD 222/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
07/09/2028)
16 Trường Đại học Công đoàn 40/NQ-HĐKĐCLGD 218/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
07/09/2028)
17 Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam  42/NQ-HĐKĐCLGD 217/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
07/09/2028)
18 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 51/NQ-HĐKĐCLGD 256/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây 
(Có giá trị đến
13/12/2028)
19 Trường Đại học Lâm nghiệp 50/NQ-HĐKĐCLGD 261/QĐ-KĐCLGD Xem tại đây
(Có giá trị đến
18/12/2028)
  ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRONG NĂM 2024      
1 Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị 02/NQ-HĐKĐCLGD 36/QĐ-KĐCLGD

Xem tại đây
(Có giá trị đến
21/02/2029)

2 Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 13/NQ-HĐKĐCLGD 72/QĐ-KĐCLGD

Xem tại đây
(Có giá trị đến
10/05/2029)

3 Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam 14/NQ-HĐKĐCLGD 76/QĐ-KĐCLGD

Xem tại đây
(Có giá trị đến
13/05/2029)

4 Trường Đại học Hải Phòng 15/NQ-HĐKĐCLGD 77/QĐ-KĐCLGD

Xem tại đây
(Có giá trị đến
13/05/2029)

5 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 16/NQ-HĐKĐCLGD 73/QĐ-KĐCLGD

Xem tại đây
(Có giá trị đến
10/05/2029)

6 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 24/NQ-HĐKĐCLGD 74/QĐ-KĐCLGD

Xem tại đây
(Có giá trị đến
10/05/2029)