Trang chủ » Chưa phân loại » PHIÊN HỌP XXI HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
PHIÊN HỌP XXI HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Phiên họp lần thứ XXI của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) để thẩm định và công nhận kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) và các chương trình đào tạo (CTĐT) được diễn ra vào ngày 31/01/2024 tại Hà Nội với sự tham gia của đầy đủ tất cả thành viên Hội đồng KĐCLGD của Trung tâm KĐCLGD trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Khai mạc Phiên họp, PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD đã quán triệt nội dung, mục đích Phiên họp và nhấn mạnh nguyên tắc xem xét, thẩm định và công nhận dựa trên minh chứng, đánh giá tính xác thực của những nhận định, kết quả đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đối với từng tiêu chí trong các báo cáo đánh giá ngoài.

 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD điều hành Phiên họp

Tại phiên họp lần thứ XXI, Hội đồng KĐCLGD đã thẩm định và công nhận 01 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn KĐCL cơ sở giáo dục (Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị) và 11 CTĐT đạt tiêu chuẩn KĐCL CTĐT (gồm các CTĐT của các cơ sở giáo dục đại học: Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội).

 

Quy trình thẩm định và công nhận kết quả đánh giá chất lượng giáo dục được thực hiện theo các bước: Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học báo cáo tổng quan về cơ sở giáo dục/CTĐT được KĐCL và trả lời các câu hỏi của Hội đồng; Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài và trả lời các câu hỏi của Hội đồng; Hội đồng KĐCLGD thảo luận các nội dung của Nghị quyết Hội đồng; các thành viên Hội đồng bỏ phiếu thông qua từng Nghị quyết của Hội đồng; Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Hội đồng và cơ sở giáo dục được thẩm định công nhận kết quả KĐCLGD.

Một số hình ảnh tại Phiên họp XXI của Hội đồng KĐCLGD

PGS. TS. Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng
Trường Đại học Công đoàn báo cáo tại Hội đồng

TS. Trần Văn Hưng – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học
Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội đồng

GS.TS. Đinh Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học
Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội báo cáo tại Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Xuân Sơn – Hiệu trưởng, Trường Đại học
Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị báo cáo tại Hội đồng

TS. Nguyễn Văn Ly – Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN
báo cáo kết quả đánh giá ngoài

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN
báo cáo kết quả đánh giá ngoài