Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » HỘI THẢO KHOA HỌC & LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ MẠNG LƯỚI BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM
HỘI THẢO KHOA HỌC & LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ MẠNG LƯỚI BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Thông tin chi tiết về chương trình của Hội thảo Khoa học và Lễ ra mắt Câu lạc bộ Mạng lưới Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam xem tại đây.

Công văn số: 83/HH-CLB về việc Ra mắt Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam xem tại đây.