Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 03 CTĐT: NGÀNH QUẢN LÝ BỆNH VIỆN; QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH VÀ NGÀNH KẾ TOÁN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 03 CTĐT: NGÀNH QUẢN LÝ BỆNH VIỆN; QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH VÀ NGÀNH KẾ TOÁN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 03 chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các ngành Quản lý bệnh viện; Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành và ngành Kế toán trình độ đại học; Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21/11/ 2023.

Sau thời gian chuẩn bị, đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định về kiểm định chất lượng và theo thống nhất giữa các bên trong đợt KSSB, đợt khảo sát chính thức (KSCT) được tiến hành từ ngày 10/12/2023 đến 15/12/2023.

Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/12/2023. Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm cùng 01 cán bộ Giám sát. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có GS. TSKH. Bành Tiến Long – nguyên Thứ trưởng thường trực – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết, Phó trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục -Trung tâm KĐCLGD, Hiệp hội CTĐHCĐ Việt Nam, Thư ký đoàn và các thành viên Đoàn ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục
phát biểu khai mạc đợt khảo sát chính thức

Về phía Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh có TS. Trần Văn Hưng – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. BSCKII. Nguyễn Hữu Ngọc – Trưởng khoa Khoa học sức khoẻ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Phúc Hùng – Quyền Trưởng Khoa Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Phạm Thị Hà – Phó Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng – Kế toán, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Lý Long – Trưởng phòng Phòng Khảo thí & Quản lý chất lượng, Thư ký Hội đồng TĐG cùng các thành viên của Hội đồng TĐG 03 Chương trình đào tạo ngành Quản lý bệnh viện, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành và ngành Kế toán trình độ đại học, các nhóm chuyên trách, Ban Thư ký Hội đồng TĐG đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Trần Văn Hưng – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG
phát biểu tại phiên khai mạc đợt khảo sát chính thức

TS. Nguyễn Phúc Hùng – Quyền Trưởng Khoa Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn,
Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG trình bày tổng quan về 03 CTĐT tại phiên khai mạc đợt khảo sát chính thức

Trong đợt KSCT, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã thực hiện các hoạt động chuyên môn như: nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, minh chứng; quan sát, kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh; kiểm tra các thiết bị, dụng cụ phục vụ thực hành, thí nghiệm; phỏng vấn, thu thập ý kiến các bên liên quan; làm việc với lãnh đạo Nhà trường và Hội đồng Tự đánh giá của 03 CTĐT tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG 03 CTĐT của Nhà trường.

Ngày 15/12/2023, tại Lễ bế mạc đợt KSCT 03 CTĐT của Nhà trường, GS. TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng Đoàn ĐGN và các Thành viên của Đoàn đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã trình bày rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Báo cáo cũng đề xuất các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 03 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng Đoàn ĐGN báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng
03 CTĐT của Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, TS. Trần Văn Hưng – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

TS. Trần Văn Hưng – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG phát biểu
tại phiên bế mạc đợt KSCT 03 CTĐT của Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 CTĐT ngành Quản lý bệnh viện, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành và ngành Kế toán trình độ đại học của Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh.

Ký biên bản hoàn thành đợt KSCT 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt KSCT 03 CTĐT tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh    

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Nhà Trường

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Nhà Trường tại Lễ Bế mạc đợt KSCT