Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 07 CTĐT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG; NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH; NGÀNH KINH TẾ; NGÀNH KẾ TOÁN; NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN; NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ VÀ NGÀNH DƯỢC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 07 CTĐT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG; NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH; NGÀNH KINH TẾ; NGÀNH KẾ TOÁN; NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN; NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ VÀ NGÀNH DƯỢC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

    Thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 07 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, gồm: ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng; ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính; ngành Kinh tế; ngành Kế toán; ngành Công nghệ Thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô và ngành Dược; Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào ngày 26/12/ 2023.

    Sau thời gian chuẩn bị, đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định về kiểm định chất lượng và theo thống nhất giữa các bên trong đợt KSSB, Đợt khảo sát chính thức (KSCT) được tiến hành từ ngày 04/01/2024 đến 09/01/2024.

    Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào ngày 04/01/2024. Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm cùng 01 cán bộ Giám sát. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có TS. Nguyễn Văn Ly – Phó Giám đốc trung tâm KĐCLGD – Trưởng Đoàn ĐGN; PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên – Trưởng phòng Công nhận chất lượng giáo dục, Trung tâm KĐCLGD, Thư ký Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết – Phó trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục, Trung tâm KĐCLGD, Thư ký Đoàn ĐGN và các thành viên của đoàn ĐGN.

 
 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục phát biểu khai mạc đợt khảo sát chính thức

    Về phía Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng Thường trực; PGS.TS. Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Đinh Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng; TS. Đặng Văn Đồng – Phó Trưởng phòng Khoa học và Đảm bảo chất lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; GS.TSKH. Phạm Sỹ Tiến – Chủ nhiệm Khoa Cơ Điện tử và Ô tô, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS. TS. Phạm Hữu Nam, Phó Chủ nhiệm Khoa Cơ Điện tử và Ô tô, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Trương Thị Thu Hà – Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Lê Ngọc Phan – Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Dược, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Đặng Văn Thanh – Chủ nhiệm Khoa Kế toán, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Bùi Văn Can – Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Phạm Thanh Bình – Chủ nhiệm Khoa Ngân hàng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Hoàng Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, Trợ lý Phòng Khoa học và Đảm bảo chất lượng, Thư ký Hội đồng TĐG; cùng các thành viên của Hội đồng TĐG 07 Chương trình đào tạo, các nhóm chuyên trách, Ban Thư ký Hội đồng TĐG đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

GS.TS. Đinh Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu tại phiên khai mạc đợt khảo sát chính thức

    Trong đợt KSCT, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã thực hiện các hoạt động chuyên môn: nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, minh chứng; quan sát, kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; kiểm tra các thiết bị, dụng cụ phục vụ thực hành, thí nghiệm; phỏng vấn, thu thập ý kiến các bên liên quan; làm việc với lãnh đạo Nhà trường và Hội đồng Tự đánh giá của 07 CTĐT tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG 07 CTĐT của Nhà trường.

     Sau 06 ngày làm việc, ngày 09/01/2024, tại Lễ bế mạc đợt KSCT 07 CTĐT của Nhà trường, TS. Nguyễn Văn Ly – Trưởng Đoàn ĐGN và các Thành viên của Đoàn đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 07 CTĐT của Trường. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã trình bày rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Báo cáo cũng đề xuất các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 07 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

TS. Nguyễn Văn Ly – Trưởng Đoàn ĐGN báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 07 CTĐT của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

     Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 07 CTĐT của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, GS.TS. Đinh Văn Tiến – Phó Hiệu trưởng đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

     Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN 07 CTĐT gồm: ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng; ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính; ngành Kinh tế; ngành Kế toán; ngành Công nghệ Thông tin; ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô và ngành Dược trình độ đại học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

 

Ký biên bản hoàn thành đợt KSCT 07 chương trình đào tạo
tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

 

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt KSCT

07 CTĐT tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Đoàn ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo Hội đồng TĐG tại Lễ Khai mạc đợt KSCT

Đoàn ĐGN chụp ảnh với các nhóm phỏng vấn

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Nhà trường

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Nhà trường

Đoàn ĐGN chụp ảnh với Nhà Trường tại Lễ Bế mạc đợt KSCT