Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-KĐCLGD ngày 14/10/2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị vào ngày 23/10/2023. Kết thúc KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đã cùng ký Biên bản ghi nhớ KSSB.

Đợt Khảo sát chính thức (KSCT) được tiến hành từ ngày 14/11/2023 đến ngày 19/11/2023. Sáng 14/11/2023, Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

Tham dự Lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD và Đoàn Chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm; GS.TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Thường trực, Bộ GD&ĐT – Trưởng Đoàn ĐGN; ThS. Đinh Tuấn Dũng, Trưởng phòng ĐGCLGD – Trung tâm KĐCLGD – Thư ký Đoàn và các thành viên Đoàn ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc đợt KSCT
phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Về phía Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị có GS.TS. Hoàng Xuân Thảo – Chủ tịch các nhà đầu tư; PGS.TS. Hoàng Xuân Lâm – Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Nguyễn Xuân Sơn – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Phạm Kim Thư – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Hoàng Văn Chung – Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Võ Anh Tuấn – Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng, Trưởng ban Thư ký Hội đồng TĐG; cùng các thành viên của Hội đồng TĐG, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Sơn, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học
Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị báo cáo Tổng quan về Nhà Trường tại Lễ Khai mạc đợt KSCT

Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phòng ban tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá của Trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo
Hội đồng TĐG Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tại Lễ khai mạc

Sau 6 ngày làm việc tại Trường, Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị được tổ chức vào 17 giờ 00 ngày 19/11/2023. Tại Lễ Bế mạc đợt KSCT, GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và các Thành viên đoàn ĐGN đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn ĐGN trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả
đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, PGS.TS. Nguyễn Xuân Sơn, Hiệu Trưởng – Chủ Tịch Hội Đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Sơn, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG phát biểu tại Lễ bế mạc
đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Trường

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Nhà trường