Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Đào tạo bồi dưỡng » ĐỊA CHỈ HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN ZOOM
ĐỊA CHỈ HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN ZOOM

Tham gia học trực tuyến theo đường link: https://zoom.us/j/5232599506

Hoặc

ID cuộc họp: 523 259 9506