Trang chủ » Chưa phân loại » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI HỌC VIỆN Y – DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI HỌC VIỆN Y – DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-KĐCLGD ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) cơ sở giáo dục tại Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam vào ngày 11 tháng 01 năm 2024. Kết thúc KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam đã cùng ký Biên bản ghi nhớ KSSB.

Đợt Khảo sát chính thức (KSCT) được tiến hành từ ngày 18/01/2024 đến ngày 23/01/2024. Sáng 18/01/2024, Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức tại Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam. Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm và 01 cán bộ của Trung tâm. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có GS.TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng thường trực, Bộ GD&ĐT – Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết, Phó Trưởng phòng ĐGCLGD – TT KĐCLGD – Thư ký Đoàn và các thành viên của Đoàn ĐGN.

 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc đợt KSCT
phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Về phía Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam có PGS.TS. Phạm Quốc Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Đoàn Quang Huy – Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Lê Mạnh Cường – Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Thị Kim Ngân – Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Phó trưởng Khoa Y lâm sàng, Trưởng Ban thư ký cùng các thành viên của Hội đồng TĐG, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam.

 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG báo cáo Tổng quan
về Học viện tại Lễ Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục

Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Học viện; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; thăm quan cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phòng ban tại Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục của Học viện, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CSGD của Học viện.

Sau 6 ngày làm việc tại Học viện, Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam được tổ chức vào 17 giờ 00 ngày 23/01/2024. Tại Lễ Bế mạc, GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Học viện, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Học viện phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Học viện.

 

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn Chuyên gia ĐGN trình bày Báo cáo sơ bộ
kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Học viện sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện phát biểu tại phiên bế mạc
đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Học viện.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục
tại Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức

 tại Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Học viện, Hội đồng TĐG,
Đại diện giảng viên và sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Hội trường Khai mạc đợt KSCT

Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc đợt KSCT

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Học viện

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Học viện

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất tại Học viện

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất tại Học viện