Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANG
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANG

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-KĐCLGD ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập đoàn ĐGN (ĐGN) cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang vào ngày 20 tháng 01 năm 2024. Kết thúc KSSB, Đại diện Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã cùng ký Biên bản ghi nhớ KSSB.

Đợt Khảo sát chính thức (KSCT) được tiến hành từ ngày 25/01/2024 đến ngày 31/01/2024. Sáng 25/01/2024, Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD có TS. Phạm Xuân Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD cùng 01 giám sát đoàn. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Trưởng đoàn ĐGN; ThS Đinh Tuấn Dũng, Trưởng phòng ĐGCLGD – Trung tâm KĐCLGD – Thư ký đoàn cùng các thành viên đoàn ĐGN.

 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD, Trưởng đoàn Chuyên gia ĐGN
phát biểu Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Về phía Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang có GS.TS. Phạm Bảo Dương – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Mai Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Tuấn Dương – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Việt Đức – Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐG cùng các thành viên của Hội đồng TĐG, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

 

GS.TS. Phạm Bảo Dương – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học
Nông – Lâm Bắc Giang phát biểu tại Lễ Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng TĐG,
đại diện giảng viên và sinh viên Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Ngay sau Lễ khai mạc đợt KSCT, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; thăm quan cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phòng ban tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CSGD của Nhà trường.

Sau 7 ngày làm việc tại Trường, Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang được tổ chức vào 17 giờ 00 ngày 31/01/2024. Tại Lễ Bế mạc, PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Trưởng đoàn Chuyên gia ĐGN Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, GS.TS. Phạm Bảo Dương – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

 

GS.TS. Phạm Bảo Dương – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG phát biểu tại phiên bế mạc
đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Kết thúc phiên bế mạc, Đại diện Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

 

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục
tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức

 tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Trường

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Trường

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Nhà trường

Đoàn ĐGN thăm cơ sở vật chất của Nhà trường