Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-KĐCLGD ngày 15/02/2022 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) cơ sơ giáo dục (CSGD) Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (GTVT). Ngày 28/02/2022 Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) phục vụ ĐGN tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Tham gia KSSB về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm và 01 cán bộ, giám sát đoàn ĐGN.

Về phía Đoàn ĐGN có PGS.TS. Trần Thị Hà, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN, ThS. Đinh Tuấn Dũng, Thư ký đoàn và 01 Thành viên đoàn.

Về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá (TĐG); TS. Nguyễn Văn Lâm, Phó Hiêụ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Tạ Thế Anh, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Đào tạo, Trưởng ban Thư ký Hội đồng TĐG; cùng các thành viên Hội đồng TĐG và các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Công nghệ GTVT.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD Phát biểu thảo luận với Trường Đại học Công nghệ GTVT

  Đoàn KSSB đã thống nhất nguyên tắc làm việc với Trường, thông báo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Trường, thống nhất về số lượng và các đối tượng được mời phỏng vấn, những cơ sở vật chất, trang thiết bị được tham quan, khảo sát ….

PGS.TS. Trần Thị Hà, Trưởng đoàn ĐGN phát biểu thảo luận với Trường Đại học Công nghệ GTVT

Giám đốc Trung tâm, Đoàn ĐGN và Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã thống nhất những nội dung chuẩn bị và kế hoạch thời gian để phục vụ cho đợt KSCT.

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Ký Biên bản KSSB phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT