Trung tâm sẽ tập trung vào các hướng đào tạo bồi dưỡng sau đây:
– Tổ chức và tham gia đào tạo bồi dưỡng kiểm định viên KĐCLGD, cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng giáo dục;
– Tập huấn cho cán bộ chuyên trách về kiến thức kỹ năng đo lường, đánh giá trong giáo dục.

Thứ ba, 03/10/2023 | 17:44 GMT +7
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
  •  
    • logo-dhngoaithuong
    • logo-dhtm
    • logo-dhktqd