Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – hiệp hội các Trường Đại Học, Cao Đẳng Việt Nam tổ chức phiên họp hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ XII
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – hiệp hội các Trường Đại Học, Cao Đẳng Việt Nam tổ chức phiên họp hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ XII

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) đã tổ chức Phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) lần thứ XII để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục 01 cơ sở giáo dục (CSGD) và 03 chương trình giáo dục đại học, cụ thể: Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học hệ chính quy (ngành Kế toán, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Quản trị Khách sạn) của Trường Đại học Văn Lang đã được Trung tâm đánh giá ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Tham dự Phiên họp có đại diện Cục QLCL – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Lãnh đạo Trung tâm, các thành viên Hội đồng KĐCLGD, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thẩm định đánh giá CSGD, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang và Trưởng khoa đào tạo có CTĐT được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng trong phiên họp này.

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục điều hành Phiên họp

Khai mạc Phiên họp, PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD đã quán triệt nội dung, mục đích Phiên họp và nhấn mạnh nguyên tắc xem xét, thẩm định đánh giá tính xác thực về những nhận định, kết quả ĐGN của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đối với các tiêu chí, tiêu chuẩn.

Các thành viên Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thảo luận

Tại Phiên họp, sau khi nghe đại diện Lãnh đạo các Trường báo cáo về CSGD và các CTĐT, đại diện Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo về kết quả ĐGN, đại diện Tiểu ban chuyên môn báo cáo kết quả thẩm định, Hội đồng đã đưa ra các câu hỏi cho các Lãnh đạo của CSGD và CTĐT và trao đổi với Trưởng Đoàn ĐGN để làm rõ thêm những nội dung liên quan đến hoạt động của Trường và CTĐT.

PGS.TS Trần Thị Hà, Trưởng Đoàn đánh giá ngoài báo cáo kết quả đánh giá

Trên cơ sở nghiên cứu Hồ sơ thẩm định và các nội dung trao đổi tại Phiên họp, Hội đồng đã thảo luận về những kiến nghị đối với Nhà trường để khắc phục tồn tại, tiếp tục cải tiến chất lượng và tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với 01 Trường đại học và 03 chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS. Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Yersin Đà Lạt trả lời các câu hỏi của Hội đồng KĐCLGD
PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang trả lời các câu hỏi của Hội đồng KĐCLGD

Đại diện Cục QLCL – Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu ghi nhận và đánh giá cao công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm; chất lượng tổ chức, hoạt động của Hội đồng trong việc thực hiện thẩm định kết quả của Đoàn ĐGN theo quy định.

Đại diện Cục Quản lý Chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến

Ngay sau Phiên họp, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục để thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục đối với CSGD đại học và các chương trình đào tạo theo quy định.

Một số hình ảnh về Phiên họp của Hội đồng KĐCLGD lần thứ XII