Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận Kiểm định chất lượng 07 chương trình đào tạo: ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Kỹ thuật Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Kiến trúc, ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Kinh doanh Thương mại trình độ đại học cho Trường Đại học Văn Lang
Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận Kiểm định chất lượng 07 chương trình đào tạo: ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Kỹ thuật Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Kiến trúc, ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Kinh doanh Thương mại trình độ đại học cho Trường Đại học Văn Lang

.

Ngày 02/6/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (ĐHCĐVN) đã phối hợp với Trường Đại học Văn Lang tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận KĐCLGD cho 07 chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn Lang, bao gồm: ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Kỹ thuật Xây dựng,  ngành Công nghệ Sinh học, ngành Kiến trúc, ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Kinh doanh Thương mại trình độ đại học. 

Tham dự Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận KĐCLGD các chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn Lang, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, có TS. Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng. Về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội Các trường ĐHCĐVN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm. Về phía Trường Đại học Văn Lang, có PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng, TS. Võ Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thường trực,  cùng các thành viên của Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, đại diện giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên của Trường. 

PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo tổng quan quá trình xây dựng, phát triển của 07 chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Kỹ thuật Xây dựng, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Kiến trúc, ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Kinh doanh Thương mại để đạt được tiêu chuẩn KĐCLGD.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH ĐTCHỤP TRAO GCN 7 CTĐT VĂN LANG\IMG_1368.JPG
 PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Nhà trường, báo cáo tổng quan quá trình xây dựng, phát triển của 07 chương trình đào tạo

TS. Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo và PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN đã trao Chứng nhận KĐCLGD cho 07 chương trình đào tạo và tặng hoa Lãnh đạo Trường và các Trưởng khoa có chương trình đào tạo được cấp Chứng nhận KĐCLGD.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH LỄ TRAO GCN 7 CTĐT ĐH VĂN LANG\VLU_6746.jpg
TS. Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục & Đào tạo và PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội Các trường ĐHCĐVN
 trao Chứng nhận KĐCLGD cho 07 chương trình đào tạo và tặng hoa Nhà trường

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Lê Mỹ Phong và PGS. TS. Nguyễn Phương Nga đã bày tỏ lời chúc mừng, khích lệ tinh thần phấn đấu vượt bậc của Trường Đại học Văn Lang trong quá trình xây dựng và phát triển. Việc Nhà trường được Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội Các trường ĐHCĐVN đã cấp Chứng nhận KĐCLGD cho 03 CTĐT vào thời gian trước và 07 CTĐT vào ngày hôm nay, là minh chứng khẳng định cho chất lượng giáo dục và sự phát triển của Nhà trường.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH ĐTCHỤP TRAO GCN 7 CTĐT VĂN LANG\IMG_1418.JPG
 TS. Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục &Đào tạo phát biểu tại buổi Lễ
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH LỄ TRAO GCN 7 CTĐT ĐH VĂN LANG\VLU_6859.jpg
PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội Các trường ĐHCĐVN phát biểu tại buổi Lễ

Một số hình ảnh tại buổi Lễ trao Chứng nhận đạt tiêu chuẩn KĐCLGD các chương trình đào tạo 

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH LỄ TRAO GCN 7 CTĐT ĐH VĂN LANG\VLU_6460.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH LỄ TRAO GCN 7 CTĐT ĐH VĂN LANG\VLU_6464.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH LỄ TRAO GCN 7 CTĐT ĐH VĂN LANG\VLU_6521.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH LỄ TRAO GCN 7 CTĐT ĐH VĂN LANG\VLU_6565.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH LỄ TRAO GCN 7 CTĐT ĐH VĂN LANG\VLU_6623.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH LỄ TRAO GCN 7 CTĐT ĐH VĂN LANG\VLU_6677.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH LỄ TRAO GCN 7 CTĐT ĐH VĂN LANG\VLU_7046.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH LỄ TRAO GCN 7 CTĐT ĐH VĂN LANG\VLU_7071.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH LỄ TRAO GCN 7 CTĐT ĐH VĂN LANG\VLU_7077.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH ĐTCHỤP TRAO GCN 7 CTĐT VĂN LANG\IMG_1359.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐẠI HỌC VĂN LANG (ĐỢT3)\ẢNH LỄ TRAO GCN 7 CTĐT ĐH VĂN LANG\IMG_1357.JPG