Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Hải Dương
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Hải Dương

Ngày 15/11/2020, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (ĐH-CĐ) thành lập, đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Hải Dương để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (KSCT) theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đoàn KSSB làm việc với Lãnh đạo Nhà trường thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội Các trường (ĐH-CĐ) Việt Nam, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN. 

Đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục đã được chính thức khai mạc vào ngày 19/11/2020 tại Trường Đại học Hải Dương. 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường ĐH Hải Dương

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD và Đoàn chuyên gia ĐGN, có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm; PGS.TS. Trần Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng Đoàn ĐGN; ThS. Đinh Tuấn Dũng, Trưởng phòng ĐGCLGD, Thư ký Đoàn; các thành viên Đoàn ĐGN gồm: GS.TS Nguyễn Quang Dong, PGS.TS. Phạm Văn Quyết, PGS.TS. Chu Minh Hồng, TS. Lê Thị Kim Dung và TS. Nguyễn Đức Thạnh; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh văn phòng Trung tâm và Ông Trần Quốc Hùng, kiểm định viên của Trung tâm.

Về phía Trường Đại học Hải Dương, có TS. Tăng Thế Toan, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Vũ Đức Lễ,  Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá; TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Tự đánh giá; TS. Tô Văn Sông,  Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng – Thanh tra, Thư ký Hội đồng Tự đánh giá cùng các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Hải Dương.

TS. Vũ Đức Lễ – Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Dương báo cáo tổng quan về Nhà Trường tại Lễ Khai mạc đợt KSCT  

Đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN bắt đầu từ ngày 19/11/2020 đến ngày 24/11/2020. Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; một số chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên và cán bộ đoàn thể của Nhà trường; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của 613 sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng ban tại Trường Đại học Hải Dương để xác thực các thông tin trong Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục của Nhà trường.

Đoàn ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Trường ĐH Hải Dương

Sau 6 ngày làm việc, Lễ bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Hải Dương được tổ chức vào 15h giờ 30 ngày 24/11/2020. Tại Lễ bế mạc đợt KSCT, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài – PGS.TS. Trần Thị Hà đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Hải Dương. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại nhằm mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

PGS.TS. Trần Thị Hà -Trưởng đoàn ĐGN trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Hải Dương

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Hải Dương, TS. Vũ Đức Lễ, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

TS. Vũ Đức Lễ, Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu tại Lễ bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Trường Đại học Hải Dương

 Kết thúc buổi Lễ bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ Việt Nam, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường ĐH Hải Dương

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Hải Dương:

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng 
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH HẢI DƯƠNG\4.Doan lam viec 2.jpg
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH HẢI DƯƠNG\7. Phong van giang vien.JPG
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH HẢI DƯƠNG\7. Phong van lanh dao cac khoa_bo mon thuoc khoa.JPG
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH HẢI DƯƠNG\7. Phong van sinh vien dai hoc.JPG
E:\ĐÁNH GIA CƠ SỞ GIÁO DỤC ( TT 12)\ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐH HẢI DƯƠNG\IMG_2979.jpg