Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đai học Thái Nguyên
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đai học Thái Nguyên

Ngày 16/02/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã tiến hành khảo sát chính thức (KSCT) phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đai học Thái Nguyên. Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào 10 giờ sáng cùng ngày tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đai học Thái Nguyên. Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm và cán bộ giám sát Đoàn ĐGN. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có PGS.TS. Bùi Duy Cam, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN, Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết, Kiểm định viên – TT KĐCLGD, Thư ký Đoàn và các thành viên Đoàn ĐGN.  

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD Phát biểu
Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường
Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

Về phía Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên có TS. Nguyễn Văn Tảo – Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Vũ Đức Thái – Phó Hiệu trưởng. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐG; ThS. Ngô Thị Lan Phương – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Trưởng ban Thư ký Hội đồng TĐG;  Cùng các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.  

PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
 báo cáo Tổng quan về Nhà Trường tại Lễ Khai mạc đợt KSCT  

Ngay sau Lễ khai mạc, Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Trường; Lãnh đạo Hội đồng TĐG; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phòng làm việc của Nhà trường để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG cơ sở giáo dục của Trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng của Nhà trường..

Sau 6 ngày làm việc tại Trường, tại Lễ Bế mạc đợt KSCT, PGS.TS. Bùi Duy Cam – Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng CSGD của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường.

PGS.TS. Bùi Duy Cam – Trưởng đoàn Chuyên gia ĐGN Báo cáo sơ bộ
kết quả đánh giá chất lượng CSGD tại Trường Đại học
Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng CSGD của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa, Hiệu Trưởng – Chủ Tịch Hội Đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại phiên bế mạc
đợt KSCT Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Nhà trường.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục
tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

Đoàn Đánh giá ngoài chụp ảnh lưu niệm với Nhà Trường tại Lễ Khai mạc đợt KSCT
Đoàn Đánh giá ngoài phỏng vấn trực tiếp tại Trường
  Đoàn Đánh giá ngoài làm việc với Lãnh đạo Nhà trường
Đoàn Đánh giá ngoài khảo sát cơ sở vật chất của Nhà trường