Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Ngày 07/01/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) chương trình đào tạo (CTĐT): ngành Kỹ thuật Xây dựng trình độ đại học tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (KSCT) theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN. 

Đợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT: ngành Kỹ thuật Xây dựng trình độ đại học đã được chính thức khai mạc vào ngày 11/01/2021 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐHXD MIỀN TRUNG\GĐ phát biểu KM.JPG
PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu ý kiến tại Lễ Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD và Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, PGS.TS. Trần Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm – Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn gồm PGS.TS. Phạm Văn Quyết, TS. Nguyễn Đức Thạnh, ThS. Vũ Hoàng Điệp và ông Nguyễn Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Trung tâm. Về phía Trường Đại học Xây dựng Miền Trung có: PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Trần Thị Quỳnh Như, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Phan Văn Huệ – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Phạm Ngọc Tiến – Trưởng Khoa Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Đinh Văn Vinh – Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD, Thư ký Hội đồng TĐG; Hội đồng TĐG cùng các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá của CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐHXD MIỀN TRUNG\HT Phát biểu.JPG
PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Trung Phát biểu tại Lễ Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT

Đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN bắt đầu từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài CTĐT đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng ban của CTĐT tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT của Nhà trường.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐHXD MIỀN TRUNG\Lưu niệm Đoàn và Lãnh đạo Trường.jpg
Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Sau 4 ngày làm việc, Lễ bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung được tổ chức vào 10 giờ 00 ngày 15/01/2021. Tại Lễ bế mạc đợt KSCT, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài – PGS.TS. Trần Thị Hà đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH BẾ MẠC KSCT\Co Ha.jpg
PGS.TS. Trần Thị Hà – Nguyên Vụ trưởng, Vụ GDĐH, Bộ GD&ĐT, Trưởng đoàn ĐGN phát biểu tại Lễ Bế mạc đợt KSCT ĐGN CTĐT  

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng CTĐT của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương, Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH BẾ MẠC KSCT\Thay Phuong.jpg
PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Trung Phát biểu tại Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng của Nhà trường.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH BẾ MẠC KSCT\Ky BBKSCT.jpg
Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT ĐGN CTĐT tại Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH BẾ MẠC KSCT\Toan the.jpg
Đoàn ĐGN chụp ảnh Lưu niệm với Lãnh đạo Trường và và Hội đồng TĐG CTĐT Kỹ thuật xây dựng của Trường ĐH Xây dựng Miền Trung tại lễ Bế mạc đợt KSCT

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức:

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐHXD MIỀN TRUNG\Cong bó QĐ.JPG
Công bố Quyết định thành lập đoàn ĐGN CTĐT tại Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐHXD MIỀN TRUNG\Trưởng khoa BC Tổng quan.JPG
TS. Phạm Ngọc Tiến – Trưởng Khoa Xây dựng Báo cáo Tổng quan về CTĐT
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐHXD MIỀN TRUNG\Phong vấn 5.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐHXD MIỀN TRUNG\Phong vấn 2.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐHXD MIỀN TRUNG\Phong vấn 6.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐHXD MIỀN TRUNG\Phong vấn 3.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐHXD MIỀN TRUNG\Khảo sát 2.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC XAY DỰNG MIỀN TRUNG\ẢNH KHAI MẠC KSCT ĐHXD MIỀN TRUNG\Khảo sat 1.jpg