Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh Thương mại và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh Thương mại và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

a

Ngày 11/12/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã tiến hành khảo sát chính thức (KSCT) phục vụ ĐGN 02 chương trình đào tạo (CTĐT): ngành Kinh doanh Thương mại và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu ý kiến tại Lễ Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào sáng ngày 11/12/2021 tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD, có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm; Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Trung tâm. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có PGS.TS Trần Thị Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Văn Ly – Kiểm định viên Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐ Việt Nam, Thành viên thường trực; ThS. Đinh Tuấn Dũng – Trưởng phòng ĐGCLGD – Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐ Việt Nam, Thư ký và các thành viên Đoàn ĐGN gồm: TS. Nguyễn Thị Tuyết và TS. Lê Huy Tùng. 

Về phía Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, có TS. Trần Hoàng Long – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Phạm Thị Thu Hoài – Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Trần Đức Cân – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Ngọc Khương – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Lưu Khánh Cường – Trưởng khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐG; PGS.TS. Võ Thu Hà, Trưởng khoa, Khoa Điện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐG; cùng các thành viên của 02 Hội đồng Tự đánh giá của 02 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.

  TS. Trần Đức Cân – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp báo cáo Tổng quan 02 CTĐT  

Trong đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 02 CTĐT, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng ban của 02 CTĐT tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá 02 CTĐT của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo HĐ TĐG 02 CTĐT của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Sau 05 ngày làm việc, Lễ bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 02 CTĐT của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp được tổ chức vào 9h00 ngày 15/12/2021. Tại Lễ bế mạc đợt KSCT, PGS.TS. Trần Thị Hà, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 02 CTĐT của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 02 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

PGS.TS. Trần Thị Hà -Trưởng đoàn ĐGN trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 02 CTĐT của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

          Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 02 CTĐT của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, TS. Trần Hoàng Long – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN. 

TS. Trần Hoàng Long – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp phát biểu tại phiên bế mạc đợt KSCT  

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 02 CTĐT của Nhà trường. 

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT 02 CTĐT (ngành Kinh doanh Thương mại và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa trình độ đại học) tại Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng TĐG 02 CTĐT của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp  

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức:

Buổi làm việc giữa Đoàn Đánh giá ngoài với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo Khoa có Chương trình đào tạo được đánh giá
Phỏng vấn trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp  
Đoàn ĐGN khảo sát CSVC tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp