Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học tại Học viện Tài chính
Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học tại Học viện Tài chính

Thực hiện Quyết định số 248/QĐ-KĐCLGD ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kế toán, trình độ đại học của Học viện Tài chính, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Học viện Tài chính vào ngày 21/8/2022.  Đoàn đã kiểm tra việc chuẩn bị địa điểm, phòng làm việc, tài liệu và công tác đảm bảo phục vụ cho đợt KSCT tại Học viện. Đoàn thống nhất nguyên tắc làm việc với Học viện, thông báo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Học viện, thống nhất về số lượng và các đối tượng được mời phỏng vấn, những cơ sở vật chất, trang thiết bị được thăm quan, khảo sát v.v… Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Giám đốc Học viện Tài chính đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB. 

Đợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT ngành Kế toán, trình độ đại học được khai mạc vào ngày 28/8/2022 tại Học viện Tài chính.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH KSCT CTĐT KẾ TOÁN, HVTC\ẢNH 2.jpg
PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu ý kiến tại Lễ Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT ngành Kế toán tại Học viện Tài chính.

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD và Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm, PGS.TS. Trần Thị Hà, nguyên Vụ trưởng – Vụ Giáo dụ Đại học – Bộ GD&ĐT, Trưởng đoàn ĐGN; 04 thành viên đoàn ĐGN và 01 cán bộ giám sát.. 

Về phía Học viện Tài chính có: PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Đào Tùng – Chủ tịch Hội đồng Trường – Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Trương Thị Thủy – Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Mai Ngọc Anh, Trưởng Khoa Kế toán, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Bùi Tiến Thanh, Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Tài chính công, Thành viên Hội đồng TĐG; ThS. Phạm Thị Mai Oanh, Phó Trưởng ban KT&QLCL, UVTT Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Thị Hương Thủy, Phó Trưởng ban KT&QLCL, Thư ký; cùng các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Học viện Tài chính.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH KSCT CTĐT KẾ TOÁN, HVTC\ẢNH 3.jpg
  PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TĐG Học viện phát biểu ý kiến tại Lễ Khai mạcđợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT ngành Kế toán.  
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH KSCT CTĐT KẾ TOÁN, HVTC\ẢNH 4.jpg
PGS.TS. Mai Ngọc Anh, Trưởng Khoa Kế toán, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG Học viện Báo cáo tổng quan CTĐT ngành Kế toán tại Lễ Khai mạc đợt KSCT  

Ngay sau Lễ khai mạc, Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Học viện; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thực hành và phòng ban của CTĐT tại Học viện Tài chính để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá của Học viện, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT của Học viện.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH KSCT CTĐT KẾ TOÁN, HVTC\ẢNH 7.jpg
Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo và Hội đồng TĐG Học viện Tài chính

 

Sau 4 ngày làm việc, Lễ bế mạc đợt KSCT CTĐT ngành Kế toán của Học viện Tài chính được tổ chức vào 9 giờ 30 ngày 31/8/2022. Tại Lễ bế mạc, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, PGS.TS. Trần Thị Hà đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng CTĐT ngành Kế toán của Học viện Tài chính. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Học viện; đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Học viện phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Học viện.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ẢNH BẾ MẠC KSCT CTĐT TẠI HVTC\DSC_8971.JPG
PGS.TS. Trần Thị Hà – Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN phát biểu tại Lễ Bế mạc đợt KSCT CTĐT

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng CTĐT của Học viện Tài chính, PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TĐG của Học viện đã khẳng định Học viện sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Giám đốc Học viện Tài chính đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT ngành Kế toán của Học viện.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ẢNH BẾ MẠC KSCT CTĐT TẠI HVTC\DSC_9147.JPG
Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT CTĐT ngành Kế toán tại Học viện Tài chính

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức:

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH PV TẠI HVTC\LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO HVTC 2.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH PV TẠI HVTC\ĐOÀN LÀM VIỆC VỚI LAHX ĐẠO HVTC.jpg
Đoàn Chuyên gia ĐGN làm việc với Lành đạo Học viện
C:\Users\DELL 7480\Downloads\ẢNH 6.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ẢNH BẾ MẠC KSCT CTĐT TẠI HVTC\DSC_8958.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ẢNH BẾ MẠC KSCT CTĐT TẠI HVTC\DSC_6584.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ẢNH BẾ MẠC KSCT CTĐT TẠI HVTC\DSC_6506.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH PV TẠI HVTC\IMG_2291.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH PV TẠI HVTC\IMG_2286.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH PV TẠI HVTC\IMG_2281.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH PV TẠI HVTC\IMG_2276.JPG
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH KS CSVC CỦA HVTC\KS CSVC 17.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH KS CSVC CỦA HVTC\KS CSVC 2.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH KS CSVC CỦA HVTC\KS CSVC 16.jpg
D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\HV TÀI CHÍNH\ANH KS CSVC CỦA HVTC\KS CSVC 12.jpg