Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » Kiểm định chất lượng 05 CTĐT: ngành Thống kê KT, ngành Bảo hiểm, ngành KTNN, ngành Luật và ngành NNA trình độ ĐH tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
Kiểm định chất lượng 05 CTĐT: ngành Thống kê KT, ngành Bảo hiểm, ngành KTNN, ngành Luật và ngành NNA trình độ ĐH tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-KĐCLGD và số 18/QĐ-KĐCLGD ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 05 chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Thống kê Kinh tế, ngành Bảo hiểm, ngành Kinh tế nông nghiệp, ngành Luật và ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vào ngày 10/02/2023. 

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB.

      Đợt KSCT được tiến hành từ ngày 25/02 đến 28/02/2023.

           Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào ngày 25/02/2023 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD và Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm, GS. TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết, Kiểm định viên Trung tâm KĐCL, Hiệp hội CTĐHCĐVN, Thư ký đoàn; PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên, Trưởng phòng Công nhận chất lượng Trung tâm KĐCL, Hiệp hội CTĐHCĐVN, Thành viên Thường trực và các thành viên đoàn ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu
Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 05 chương trình đào tạo
của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Về phía Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có GS.TS. Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Bùi Đức Thọ, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu Trưởng, Phụ trách công tác KĐCL cùng các Trưởng khoa và các thành viên của 05 Hội đồng TĐG của 05 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể của Trường, đại diện giảng viên, sinh viên và khách mời.

GS.TS. Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG
báo cáo Tổng quan 05 CTĐT của Nhà trường tại Lễ khai mạc đợt KSCT

Tiến hành KSCT, Đoàn chuyên gia ĐGN đã khảo sát, nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng làm việc của 05 CTĐT tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG 05 CTĐT của Nhà trường.

Kết thúc đợt KSCT 05 CTĐT của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tại Lễ bế mạc đợt KSCT, GS.TSKH. Bành Tiến Long, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 05 CTĐT của Trường. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Đoàn ĐGN cũng đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 05 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

GS.TSKH. Bành Tiến Long, Trưởng đoàn ĐGN Báo cáo sơ bộ kết quả
đánh giá chất lượng 05 CTĐT của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 5 CTĐT của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS. Phạm Hồng Chương, Hiệu Trưởng – Chủ Tịch Hội Đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN 05 CTĐT tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ký biên bản hoàn thành đợt KSCT 05 chương trình đào tạo
 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân