Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng 04 CTĐT trình độ đại học: ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm tiếng Anh, ngành Sư phạm Lịch sử và ngành Tài chính – Ngân hàng tại Trường Đại học Vinh
Kiểm định chất lượng 04 CTĐT trình độ đại học: ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm tiếng Anh, ngành Sư phạm Lịch sử và ngành Tài chính – Ngân hàng tại Trường Đại học Vinh

a

Triển khai thực hiện các Quyết định số 262/QĐ-KĐCLGD ngày 04 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 263/QĐ-KĐCLGD ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm tiếng Anh và Đoàn đánh giá ngoài ngành Sư phạm Lịch sử và ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ đại học của Trường Đại học Vinh, Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát chính thức theo quy trình KĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Vinh.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc đợt KSCT 04 CTĐT ngành Sư phạm tiếng Anh, ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Lịch sử và ngành Tài chính – Ngân hàng tại Trường Đại học Vinh

  Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào ngày 19/12/2021 tại Trường Đại học Vinh. Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm và 03 cán bộ Giám sát Đoàn ĐGN. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có GS.TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn; PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên, Trưởng phòng Công nhận chất lượng – Trung tâm KĐCLGD, Thư ký và các thành viên Đoàn ĐGN gồm: PGS.TS. Phạm Văn Quyết, TS. Nguyễn Thị Tuyết, TS. Tô Thị Thu Hương, TS Phạm Văn Hùng, ThS. Đinh Tuấn Dũng. Về phía Trường Đại học Vinh, có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Ngọc Hiền – Chủ tịch Hội đồng Trường, Bí thư Đảng ủy, TS. Trần Bá Tiến – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Ngọc Việt – Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất, Thành viên Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Lê Thế Cường – Trưởng Khoa Lịch sử, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Đặng Thành Cương – Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Đinh Thị Nga – Trung tâm ĐBCLGD, Thư ký Hội đồng TĐG; cùng các thành viên 04 Hội đồng TĐG của 04 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Vinh.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Vinh phát biểu tại Lễ Khai mạcđợt KSCT 

Đợt KSCT phục vụ ĐGN 04 CTĐT bắt đầu từ ngày 19/12/2021 đến ngày 24/12/2021. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng, ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của 660 sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng, ban của 04 CTĐT tại Trường Đại học Vinh để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá 04 CTĐT của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Trường Đại học Vinh

Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 04 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Vinh được tổ chức vào 14 giờ 00 ngày 23/12/2021. Tại Lễ Bế mạc, GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN đã Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 04 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Vinh. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã chỉ rõ những điểm mạnh của Nhà trường, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 04 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn ĐGN Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 04 CTĐT của Trường Đại học Vinh

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả KSCT 04 CTĐT của Trường Đại học Vinh, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định Trường đã và đang xây dựng những kế hoạch và giải pháp khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN. Kết thúc Lễ Bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT 04 CTĐT của Nhà trường. Sau Lễ bế mạc, đoàn Chuyên gia ĐGN tiếp tục làm việc nội bộ đến hết ngày 24/12/2021, kết thúc đợt KSCT phục ĐGN 04 CTĐT của Trường Đại học Vinh. 

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT 04 CTĐT (ngành Sư phạm tiếng Anh, ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Lịch sử và ngành Tài chính Ngân hàng) tại Trường Đại học Vinh

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức

Đoàn chuyên gia ĐGN phỏng vấn Lãnh đạo Nhà trường và các Trưởng khoa có CTĐT được đánh giá 
Đoàn chuyên gia ĐGN phỏng vấn trực tuyến cựu người học
Đoàn chuyên gia ĐGN thăm cơ sở vất chất của Nhà trường