Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học: ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Trường Đại học Thăng Long
Kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học: ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Trường Đại học Thăng Long

Thực hiện Quyết định số 257/QĐ-KĐCLGD ngày 14/9/2022 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 3 chương trình đào tạo trình độ đại học: ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Trường Đại học Thăng Long, Trung tâm KĐCLGD và Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Thăng Long vào ngày 16/9/2022.

 Đợt KSCT 03 CTĐT được tiến hành từ ngày 27/9/2022 đến ngày 03/10/2022. Lễ khai mạc KSCT được tổ chức vào sáng 27/9/2022 tại Trường Đại học Thăng Long. Tham dự lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN và Đoàn Chuyên gia ĐGN có TS. Phạm Xuân Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm; PGS.TS. Trần Thị Hà, nguyên Vụ trưởng -Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn ĐGN; PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên – Trưởng Phòng CNCL, Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Thành viên Thường trực, ThS. Đinh Tuấn Dũng, Thư ký Đoàn và các thành viên của Đoàn ĐGN. 

  Về phía Trường Đại học Thăng Long, có TS. Phan Huy Phú – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Hữu Đăng, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Nguyễn Minh Xuân – Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy; GS.TS. Nguyễn Khắc Minh – Trưởng Khoa Kinh tế – Quản lý, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Phạm Thị Thúy Vân – Giám đốc Trung tâm ĐBCL và Khảo thí, Thư ký Hội đồng TĐG; cùng các thành viên Hội đồng TĐG của 03 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Thăng Long.

Ngay sau Lễ khai mạc đợt KSCT, Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; lãnh đạo Nhà trường; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp qua điện thoại; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng làm việc của 03 CTĐT tại Trường Đại học Thăng Long để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG 03 CTĐT của Nhà trường.

Tại Lễ bế mạc đợt KSCT 03 CTĐT của Trường Đại học Thăng Long, PGS.TS. Trần Thị Hà, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường ĐH Thăng Long. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường và những khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 3 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường Đại học Thăng Long, TS. Phan Huy Phú – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 CTĐT của Nhà trường.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức