Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học: ngành Hệ thống Thông tin, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học: ngành Hệ thống Thông tin, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

a

Triển khai thực hiện các Quyết định số 264/QĐ-KĐCLGD ngày 06 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 08/QĐ-KĐCLGD ngày 12 tháng 01 năm 2022  của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Hệ thống Thông tin, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và ngành Quản trị Kinh doanh trình độ đại học của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) đã tiến hành khảo sát chính thức (KSCT) theo quy trình Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc đợt KSCT 03 CTĐT (ngành Hệ thống Thông tin, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Lễ khai mạc đợt Khảo sát chính thức (KSCT) được tổ chức vào hồi 15h00 ngày 17/01/2022 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tham dự Lễ khai mạc đợt KSCT có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm KĐCTGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có GS.TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn; PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên, Trưởng phòng công nhận chất lượng – Trung tâm KĐCLGD, Hiệp hội CTĐHCĐVN, Thư ký Đoàn ĐGN và các thành viên Đoàn ĐGN của 03 CTĐT. Về phía Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có PGS.TS. Trần Đức Quý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá (TĐG); PGS.TS. Lê Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Phạm Văn Bổng, Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG; TS. Bùi Thị Ngân, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐG; TS. Đặng Trọng Hợp, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Hoàng Ngọc Tuệ, Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Vũ Đình Khoa, Trưởng khoa Quản lý Kinh doanh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Thư ký Hội đồng TĐG; cùng các thành viên 03 Hội đồng Tự đánh giá của 03 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

PGS.TS. Trần Đức Quý, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại Lễ Khai mạcđợt KSCT phục vụ ĐGN 03 chương trình đào tạo

Đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 CTĐT bắt đầu từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 03 CTĐT đã khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo Hội đồng TĐG, phỏng vấn trực tuyến các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng, ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của 729 sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng, ban của 03 CTĐT tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để xác thực các thông tin trong Báo cáo tự đánh giá 03 CTĐT của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo 03 Hội đồng TĐG của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 3 CTĐT của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được tổ chức vào 15 giờ 00 ngày 21/01/2022. Tại Lễ Bế mạc, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, GS.TSKH. Bành Tiến Long đã Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã chỉ rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 03 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

 GS.TSKH. Bành Tiến Long, Trưởng đoàn ĐGN Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả KSCT 03 CTĐT của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định Trường đã và đang xây dựng những kế hoạch và giải pháp khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN. Kết thúc Lễ Bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT 03 CTĐT của Nhà trường. Sau Lễ bế mạc, đoàn Chuyên gia ĐGN tiếp tục làm việc nội bộ đến hết ngày 22/01/2022, kết thúc đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 CTĐT của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT 03 CTĐT: ngành Hệ thống Thông tin, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức

Đoàn chuyên gia ĐGN phỏng vấn Lãnh đạo Nhà trường và các Trưởng khoa có CTĐT được đánh giá 
Đoàn chuyên gia ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Nhà trường
Đoàn chuyên gia ĐGN thăm cơ sở vất chất của Nhà trường