Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô) tại Trường Đại học Sao Đỏ
Kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô) tại Trường Đại học Sao Đỏ

Ngày 25/6/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã khảo sát sơ bộ (KSSB) 03 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học (ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô) tại Trường Đại học Sao Đỏ, để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (KSCT) theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN. 

Đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 CTĐT trình độ đại học (ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô) đã được chính thức khai mạc vào ngày 15/7/2021 tại Trường Đại học Sao Đỏ.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu ý kiến tại Lễ Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sao Đỏ

Tham dự lễ khai mạc đợt KSCT, về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm; Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chánh Văn phòng. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Bùi Duy Cam – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Đoàn; PGS.TS Nguyễn Văn Uyên – Trưởng Phòng CNCLGD – Trung tâm KĐCLGD, Thư ký Đoàn; TS. Nguyễn Thị Tuyết – Kiểm định viên Trung tâm KĐCLGD, Thành viên Thường trực và các thành viên Đoàn ĐGN gồm: TS. Lê Huy Tùng, TS. Phan Văn Hiếu, TS. Nguyễn Thanh Sơn. Về phía Trường Đại học Sao Đỏ có: TS. Đinh Văn Nhượng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Đỗ Văn Đỉnh – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Vũ Văn Tản – Trưởng khoa Cơ Khí, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Trọng Các – Trưởng khoa Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Đình Cương – Trưởng Khoa Ô tô, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Đức Thắng – Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Thư ký Hội đồng TĐG; cùng các thành viên của 03 Hội đồng Tự đánh giá của 03 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường ĐH Sao Đỏ.

TS. Đỗ Văn Đỉnh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sao Đỏ Báo cáo Tổng quan 03 CTĐT tại Lễ Khai mạc đợt KSCT

Đợt Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN bắt đầu từ ngày 15/7/2021 đến ngày 21/7/2021. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 03 CTĐT đã khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của 175 sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng ban của 03 CTĐT tại Trường Đại học Sao Đỏ để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá 03 CTĐT của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo HĐ TĐG 03 CTĐT của Trường Đại học Sao Đỏ

Lễ bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Sao Đỏ được tổ chức vào ngày 18/7/2021. Tại Lễ bế mạc đợt KSCT, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài PGS.TS. Bùi Duy Cam đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Sao Đỏ. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 03 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường.

PGS.TS. Bùi Duy Cam -Trưởng đoàn ĐGN trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường Đại học Sao Đỏ
TS. Đinh Văn Nhượng – Hiệu trưởng Nhà Trường, phát biểu tại Lễ Bế mạc đợt KSCT 03 CTĐT của Trường Đại học Sao Đỏ

          Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Trường Đại học Sao Đỏ, TS. Đinh Văn Nhượng – Hiệu trưởng Nhà Trường, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN. 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu ý kiến tại Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sao Đỏ

   Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 03 CTĐT trình độ đại học của Nhà trường.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT 03 CTĐT (ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô) tại Trường ĐH Sao Đỏ

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức:

Buổi làm việc giữa Đoàn Đánh giá ngoài với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo 03 Khoa có Chương trình đào tạo được đánh giá

Đoàn chuyên gia ĐGN làm việc tại Trường ĐH Sao Đỏ