Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng 03 Chương trình đào tạo: ngành Quản lý Hoạt động bay, ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông trình độ đại học tại Học viện Hàng không Việt Nam
Kiểm định chất lượng 03 Chương trình đào tạo: ngành Quản lý Hoạt động bay, ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông trình độ đại học tại Học viện Hàng không Việt Nam

a

Triển khai thực hiện Quyết định số 137/QĐ-KĐCLGD ngày 06/5/2021, Công văn số 147/CV-KĐCLGD ngày 17/5/2021 và Công văn số 260/CV-KĐCLGD ngày 29/11/2021 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Quản lý Hoạt động bay, ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông trình độ đại học của Học viện Hàng không Việt Nam, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ 03 CTĐT của Học viện Hàng không Việt Nam bằng hình thức trực tuyến vào ngày 16/12/2021. 

Hình ảnh 02 đầu cầu (Tại Hà Nội và tại Tp. Hồ chí Minh) Khảo sát sơ bộ bằng hình thức trực tuyến 03 CTĐT của Học viện Hàng không Việt Nam

Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào ngày 10/01/2022 tại Học viện Hàng không Việt Nam. Tham dự lễ khai mạc, có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN. Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN, có PGS.TS. Trần Thị Hà – Nguyên Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Văn Ly – Kiểm định viên Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐ Việt Nam, Thành viên thường trực và các thành viên của Đoàn đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam. 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu ý kiến tại Lễ Khai mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 chương trình đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam

Về phía Học viện Hàng không Việt Nam, có PGS.TS. Trần Hoài An – Chủ tịch Hội đồng Học viện; TS. Nguyễn Thị Hải Hằng – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG;  TS. Nguyễn Thanh Dũng – Phó Giám đốc Học viện, Phó chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Hữu Chân Thành – Phụ trách Khoa Điện – Điện tử, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; cùng các thành viên 03 Hội đồng Tự đánh giá của 03 CTĐT, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Học viện Hàng không Việt Nam.

 TS. Nguyễn Thị Hải Hằng – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG Học viện Hàng không Việt Nam báo cáo Tổng quan 03 CTĐT 
Đoàn chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Học viện, Khoa và đại diện CB, GV, NV Học viện Hàng không Việt Nam

Đợt Khảo sát chính thức được tiến hành từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 03 CTĐT đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Học viện; Lãnh đạo Hội đồng TĐG 03 CTĐT; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng ban của 03 CTĐT tại Học viện Hàng không Việt Nam để xác thực các thông tin trong báo cáo tự đánh giá 03 CTĐT của Học viện, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT của Học viện. 

 Lễ bế mạc đợt KSCT 03 CTĐT tại Học viện Hàng không Việt Nam được tổ chức vào ngày 13/01/2022. Tại Lễ bế mạc, PGS.TS. Trần Thị Hà, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Học viện Hàng không Việt Nam. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Học viện; đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Học viện phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của 03 CTĐT với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Học viện.

PGS.TS. Trần Thị Hà -Trưởng đoàn ĐGN trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Học viện Hàng không Việt Nam

          Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT của Học viện Hàng không Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Hải Hằng – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Học viện sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN. 

Cuối phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức 03 CTĐT của Học viện. Sau phiên bế mạc, Đoàn chuyên gia ĐGN tiếp tục làm việc nội bộ đến hết ngày 16/01/2022, kết thúc đợt KSCT phục vụ ĐGN 03 CTĐT của Học viện Hàng không Việt Nam. 

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT 03 CTĐT tại Học viện Hàng không Việt Nam

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức:

Buổi làm việc giữa Đoàn Đánh giá ngoài với Lãnh đạo Học viện và Lãnh đạo Khoa có Chương trình đào tạo được đánh giá
Phỏng vấn trực tuyến tại Học viện