Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ngành Hộ sinh tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ngành Hộ sinh tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Ngày 10/6/2022, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) do Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập đã triển khai khảo sát sơ bộ (KSSB) chương trình đào tạo ngành Hộ sinh, trình độ đại học của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Tham gia KSSB tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN và Đoàn ĐGN có PGS. TS. Bùi Duy Cam – Trưởng đoàn ĐGN, ThS. Đinh Tuấn Dũng – Thư ký đoàn và Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Trung tâm KĐCLGD. 

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH\Ảnh Khảo sát sơ bộ ĐGN Điề dưỡng Nam Định\IMG_3591.JPG
PGS.TS. Bùi Duy Cam, Trưởng đoàn ĐGN phát biểu tại phiên KSSB phục vụ ĐGN CTĐT ngành Hộ sinh của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tiếp đón và làm việc với Đoàn, về phía Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có TS. Trương Tuấn Anh, Hiệu trưởng, Chủ Hội đồng TĐG, TS Ngô Huy Hoàng – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Khoa Điều dưỡng – Hộ sinh, Phó chủ tịch Hội đồng TĐG, TS. Vũ Văn Thành – Phó Hiệu Trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá, ThS. Trần Việt Tiến – Giám đốc Trung tâm KT&ĐBCLGD – Thư ký Hội đồng TĐG, cùng các Thành viên Hội đồng Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Hộ sinh, các nhóm chuyên trách, Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá và đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH\Ảnh Khảo sát sơ bộ ĐGN Điề dưỡng Nam Định\IMG_3592.JPG
TS. Trương Tuấn Anh –  Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phát biểu tại phiên KSSB

 Đoàn ĐGN đã thống nhất nguyên tắc làm việc với Trường, thông báo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Hộ sinh của Trường, thống nhất về số lượng và các đối tượng được mời phỏng vấn, những cơ sở vật chất, trang thiết bị được tham quan, khảo sát ….

 Trưởng Đoàn ĐGN và Lãnh đạo Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã thống nhất những nội dung chuẩn bị và kế hoạch thời gian để phục vụ cho đợt KSCT từ ngày 17/6/2022 đến 20/6/2022.

Kết thúc ngày KSSB, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của Đoàn chuyên gia ĐGN. 

D:\ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO\ĐAI HOC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH\Ảnh Khảo sát sơ bộ ĐGN Điề dưỡng Nam Định\IMG_3594.JPG
Ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định