Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo trình độ đại học: Ngành Dược học và ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo trình độ đại học: Ngành Dược học và ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

a

Căn cứ Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) 02 chương trình đào tạo trình độ đại học: ngành Dược học và ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 

của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. Ngày 21/03/2022 Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Tham gia KSSB về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm và 01 cán bộ Trung tâm.

Về phía Đoàn ĐGN có PGS. TS. Trần Thị Hà, nguyên Vụ Trưởng -Vụ Gáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn và PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên, Trưởng phòng Công nhận chất lượng, Trung tâm KĐCLGD, Thư ký đoàn.

Về phía Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng có, TS. Lê Văn Nho – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Lê Thị Thúy – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Hoàng Hữu Khôi – Phó Hiệu trường; ThS. Dương Đình Ánh – Phụ trách Khoa Dược, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Thị Đoan Trinh – Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm Y học, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

  PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu thảo luận với Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 

Các công việc Đoàn ĐGN đã thực hiện: Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị địa điểm, phòng làm việc, tài liệu và công tác đảm bảo phục vụ cho đợt KSCT tại Trường. Đoàn thống nhất nguyên tắc làm việc với Trường, thông báo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Trường, thống nhất về số lượng và các đối tượng được mời phỏng vấn, những cơ sở vật chất, trang thiết bị được tham quan, khảo sát v.v…

Giám đốc Trung tâm, Trưởng Đoàn ĐGN và Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng thống nhất những nội dung chuẩn bị và Kế hoạch thời gian để phục vụ cho đợt KSCT từ ngày 16/4/2022 đến 20/4/2022.

Kết thúc KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Ký Biên bản KSSB phục vụ ĐGN 02 CTĐT tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng