Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại Khoa Y Dược – ĐHQG Hà Nội
Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại Khoa Y Dược – ĐHQG Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-KĐCLGD, ngày 26/3/2020 và Quyết định số 37/QĐ-KĐCLGD ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) chuẩn trình độ đại học ngành Y khoa của Khoa Y dược, ĐHQGHN. Ngày 04/5/2020, Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN cùng với Đoàn chuyên gia ĐGN phối hợp với Khoa Y dược, ĐHQGHN tổ chức tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Khoa Y dược, ĐHQGHN.  

Tham gia KSSB về phía Trung tâm KĐCLGD, có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Trung tâm.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, GĐ Trung tâm KĐCLGD phát biểu tại phiên KSSB phục vụ ĐGN CTĐT tại Khoa Y Dươc, ĐHQGHN

Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có GS.TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ Trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo – Trưởng đoàn ĐGN; ThS. Đinh Tuấn Dũng – Thư ký Đoàn.

GS.TSKH. Bành Tiến Long, Trưởng đoàn ĐGN phát biểu tại phiên KSSB phục vụ ĐGN CTĐT tại Khoa Y Dươc, ĐHQGHN

Tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia ĐGN về phía Khoa Y Dược có GS.TS. Lê Ngọc Thành, Chủ nhiệm Khoa, Chủ tịch Hội Đồng TĐG; GS.TS. Nguyễn Thanh Hải – P.Chủ nhiệm Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Phạm Trung Kiên –  P.Chủ nhiệm Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS.  Đinh Đoàn Long –  P.Chủ nhiệm Khoa, Ủy viên Hội đồng TĐG; PGS.TS. Phạm Như Hải – P.Chủ nhiệm Khoa, Ủy viên Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Tuấn Sơn – P.Giám đốc Trung tâm KT&ĐBCLGD, Thư ký Hội đồng TĐG, cùng các thành viên Hội đồng TĐG, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Khoa Y Dược, ĐHQGHN.

GS.TS. Lê Ngọc Thành, Chủ nhiệm Khoa, Chủ tịch HĐ TĐG phát biểu  tại phiên KSSB phục vụ ĐGN CTĐT tại Khoa Y Dươc, ĐHQGHN

Hoạt động chính của KSSB bao gồm: (i) Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo kết quả nghiên cứu Hồ sơ TĐG của Khoa Y Dược, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức; (ii). Thống nhất về các minh chứng Khoa Y Dược cần bổ sung; số lượng và thành phần các đối tượng Khoa cần mời để phỏng vấn; (iii) Thống nhất lịch trình KSCT; (iv) Thống nhất về nguyên tắc làm việc; (v) Đoàn ĐGN kiểm tra một số địa điểm được chuẩn bị cho đợt KSCT như phòng phỏng vấn, hội trường cho Lễ khai mạc đợt KSCT v.v… (vi) Kiểm tra sơ bộ các hồ sơ minh chứng của Khoa Y Dược.

Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và  Chủ nhiệm Khoa Y Dược, ĐHQGHN đã cùng ký Biên bản ghi nhớ sau KSSB.

Ký Biên bản ghi nhớ sau Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN CTĐT tại Khoa Y Dược, ĐHQGHN

Từ ngày 11/5/2020 đến 14/5/2020, Đoàn chuyên gia ĐGN khảo sát chính thức CTĐT chuẩn trình độ đại học ngành Y khoa của Khoa Y Dược, ĐHQGHN. Đoàn chuyên gia ĐGN đã khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Khoa; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, bộ môn, trung tâm, các phòng, ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; quan sát cơ sở vật chất của Khoa Y Dược để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG.

Trung tâm KĐCLGD, Đoàn Chuyên gia ĐGN chụp ảnh với Lãnh đạo Khoa Y Dược và Hội đồng TĐG CTĐT của Khoa Y Dược, ĐHQGHN tại lễ khai mạc đợt KSCT

   Sau 4 ngày làm việc, Lễ bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT Y khoa của Khoa Y Dược, ĐHQGHN được tổ chức vào 16 giờ 30 ngày 14/5/2020. Tại Lễ bế mạc đợt KSCT, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN, GS. TSKH. Bành Tiến Long đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng CTĐT Y khoa của Khoa Y Dược, ĐHQGHN. 

GS.TSKH. Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT, Trưởng đoàn ĐGN phát biểu tại Lễ Bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT tại Khoa Y Dươc, ĐHQGHN

GS.TS. Lê Ngọc Thành, Chủ nhiệm Khoa Y Dược đã khẳng định Khoa sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để phát huy các điểm mạnh và khắc phục các tồn tại theo các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

GS.TS. Lê Ngọc Thành, Chủ nhiệm Khoa, Chủ tịch HĐ TĐG phát biểu tại Lễ bế mạc đợt KSCT phục vụ ĐGN CTĐT tại Khoa Y Dược, ĐHQGHN

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Chủ nhiệm Khoa Y Dược, ĐHQGHN đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT CTĐT tại Khoa Y Dược, ĐHQGHN