Trung tâm sẽ tập trung vào các hướng đào tạo bồi dưỡng sau đây:
– Tổ chức và tham gia đào tạo bồi dưỡng kiểm định viên KĐCLGD, cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng giáo dục;
– Tập huấn cho cán bộ chuyên trách về kiến thức kỹ năng đo lường, đánh giá trong giáo dục.

Thứ tư, 21/02/2018 | 16:28 GMT +7
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
Nguồn: yahoo.com
    • logo-dhngoaithuong
    • logo-dhtm
    • logo-dhktqd
    • Người online: 0
    • Số lượt truy cập: 20 114