Trung tâm sẽ tập trung vào các hướng đào tạo bồi dưỡng sau đây:
– Tổ chức và tham gia đào tạo bồi dưỡng kiểm định viên KĐCLGD, cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng giáo dục;
– Tập huấn cho cán bộ chuyên trách về kiến thức kỹ năng đo lường, đánh giá trong giáo dục.

Thứ hai, 05/12/2022 | 20:51 GMT +7
 • abcdef
 • Hiện tại
  °C
  Độ ẩm: %
  Gió: không xác định,
  Mặt trời mọc:
  Mặt trời lặn:
  Nguồn: www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather
 •  
  • logo-dhngoaithuong
  • logo-dhtm
  • logo-dhktqd