Trang chủ » Các hoạt động nổi bật » Đào tạo bồi dưỡng » Đào tạo bồi dưỡng » Quyết định cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên
Quyết định cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên
Khóa Quyết định cấp chứng nhận KĐV Ngày lập
Quyết định 
Thời gian đào tạo File Quyết định
1 23/QĐ-BDKĐV 15/08/2023 18/03 – 18/05/2023 (K.1A)
01/04 – 01/06/2023
(K.1B)
Xem tại đây