Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại trường đại học Khoa Học, đại học Thái Nguyên
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại trường đại học Khoa Học, đại học Thái Nguyên

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN), do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) thành lập, đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (KSCT). Đoàn đã kiểm tra việc chuẩn bị địa điểm, phòng làm việc, tài liệu và công tác đảm bảo phục vụ cho đợt KSCT tại Trường. Đoàn thống nhất nguyên tắc làm việc với Trường, thông báo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Trường, thống nhất về số lượng và các đối tượng được mời phỏng vấn, những cơ sở vật chất, trang thiết bị được thăm quan, khảo sát v.v… Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB.

Đợt KSCT được bắt đầu từ ngày 17/4 đến ngày 22/4/ 2023. Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào ngày 17/4/2023 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD Phát biểu Khai mạc đợt KSCT cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên báo cáo Tổng quan về Nhà Trường tại Lễ Khai mạc đợt KSCT

Ngay sau Lễ khai mạc, Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Trường; Lãnh đạo Hội đồng TĐG; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phòng làm việc của Nhà trường để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG cơ sở giáo dục của Trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng của Nhà trường.

Ngày 22/4/2023, tại Lễ Bế mạc đợt KSCT, GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng CSGD của Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường theo từng lĩnh vực.

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn Chuyên gia ĐGN Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng CSGD tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng –  Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Lễ Bế mạc đợt KSCT

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Nhà trường.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Đoàn Đánh giá ngoài chụp ảnh lưu niệm với Nhà Trường tại Lễ Khai mạc đợt KSCT