Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại trường đại học Hùng Vương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại trường đại học Hùng Vương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Triển khai thực hiện Quyết định của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN)   về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) cơ sở giáo dục Trường Đại học Hùng Vương – Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Phú Thọ, Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Hùng Vương vào ngày 27 tháng 4 năm 2023. Kết thúc KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau KSSB.

Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành KCST từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023. Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào sáng ngày 16 tháng 5 năm 2023 tại Trường Đại học Hùng Vương. Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD và Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình, Trưởng đoàn ĐGN; TS. Nguyễn Thị Tuyết, Phó trưởng phòng Đánh giá chất lượng Trung tâm KĐCLGD, Hiệp hội CTĐHCĐVN, Thư ký đoàn và các thành viên đoàn ĐGN.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu Khai mạc
đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Hùng Vương

Về phía Trường Đại học Hùng Vương có TS. Hoàng Công Kiên –  Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Đỗ Khắc Thanh – Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Phan Thị Tình – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Tạ Quốc Thịnh – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Nguyễn Văn Nghĩa – Giám đốc Trung tâm ĐBCL, Trưởng ban Thư ký Hội đồng TĐG và Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Hùng Vương.

PGS. TS. Phan Thị Tình – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG Trường Đại học
Hùng Vương báo cáo Tổng quan về Nhà Trường tại Lễ Khai mạc đợt KSCT

Trong đợt KSCT tại Trường, Đoàn chuyên gia ĐGN đã khảo sát, nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phòng làm việc của Trường Đại học Hùng Vương để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG của Nhà trường.

Lễ bế mạc đợt KSCT tại Trường Đại học Hùng Vương được tiến hành vào ngày 21 tháng 5 năm 2023, theo đó GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng Nhà trường. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Nhà trường; đồng thời Báo cáo cũng đề xuất các khuyến nghị để Nhà trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại theo từng tiêu chuẩn với mục đích không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Trưởng đoàn ĐGN Báo cáo sơ bộ
kết quả đánh giá chất lượng CSGD tại Trường Đại học Hùng Vương

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường, TS. Hoàng Công Kiên, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã thay mặt Nhà trường phát biểu, khẳng định Nhà trường sẽ sớm xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

TS. Hoàng Công Kiên, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG
phát biểu tại phiên bế mạc đợt KSCT Trường Đại học Hùng Vương

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương đã cùng ký biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Hùng Vương.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục
tại Trường Đại học Hùng Vương

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Hùng Vương, Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Phú Thọ