Trang chủ » Kiểm định chất lượng » Hoạt động đánh giá chất lượng » KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 160/QĐ-KĐCLGD ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CTĐHCĐVN) về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) cơ sở giáo dục (CSGD) Học viện Hàng không Việt Nam; ngày 18 tháng 7 năm 2023 Đoàn Chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Học viện Hàng không Việt Nam để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (KSCT) theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn đã kiểm tra việc chuẩn bị địa điểm, phòng làm việc, tài liệu và công tác đảm bảo phục vụ cho đợt KSCT tại Học viện. Đoàn thống nhất nguyên tắc làm việc với Học viện, thông báo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Học viện, thống nhất về số lượng và các đối tượng được mời phỏng vấn, những cơ sở vật chất, trang thiết bị được thăm quan, khảo sát v.v… Kết thúc ngày KSSB, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ KSSB.

Đợt KSCT được bắt đầu từ ngày 24/7/2023 đến 29/7/2023. Lễ khai mạc đợt KSCT được tổ chức vào 10 giờ ngày 24/7/2023 tại Học viện Hàng không Việt Nam.

Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD và Đoàn ĐGN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm; GS.TSKH. Bành Tiến Long – Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT, Trưởng Đoàn ĐGN; ThS. Đinh Tuấn Dũng – Trưởng phòng ĐGCLGD, Trung tâm KĐCLGD, Hiệp hội CTĐHCĐ Việt Nam, Thư ký Đoàn và các thành viên Đoàn ĐGN.  

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – GĐ Trung tâm KĐCLGD –Hiêp hội CTĐHCĐVN
phát biểu Khai mạc đợt KSCT cơ sở giáo dục tại Học viện Hàng không Việt Nam

Về phía Học viện Hàng không Việt Nam có PGS.TS. Trần Hoàn An -Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; TS. Nguyễn Thị Hải Hằng – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Thanh Dũng – Phó Giám đốc Học viện, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐG; GS.TS. Hà Nam Khánh Giao – Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Vũ Hoàng Minh – Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng, Thư ký hội đồng TĐG; cùng các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá, các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Học viện Hàng không Việt Nam.  

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG Học viện
Hàng không Việt Nam báo cáo Tổng quan về Học viện tại Lễ Khai mạc đợt KSCT

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài chụp ảnh với Lãnh đạo Học viện
và Hội đồng TĐG Học viện Hàng không Việt Nam tại Lễ Khai mạc đợt KSCT

Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Lãnh đạo Học viện; Lãnh đạo Hội đồng TĐG; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; gọi điện thoại thẩm định tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phòng làm việc của Học viện để xác thực các thông tin trong báo cáo TĐG cơ sở giáo dục của Học viện, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng của Học viện.

Ngày 29/7/2023, tại Lễ Bế mạc đợt KSCT, GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng CSGD của Học viện Hàng không Việt Nam. Báo cáo của Đoàn ĐGN đã nêu rõ những điểm mạnh của Học viện, đồng thời Đoàn ĐGN đưa ra các khuyến nghị để Học viện phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại với mục đích cải tiến chất lượng các hoạt động của Học viện theo từng lĩnh vực.

GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo sơ bộ
kết quả đánh giá chất lượng CSGD tại Học viện Hàng không Việt Nam

Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Học viện Hàng không Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Hải Hằng – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng TĐG đã khẳng định Học viện sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Kết thúc phiên bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng TĐG Học viện Hàng không Việt Nam đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Học viện.

Ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT cơ sở giáo dục Học viện Hàng không Việt Nam

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn Chuyên gia ĐGN trong đợt khảo sát chính thức tại Học viện Hàng không Việt Nam

Hội trường Khai mạc đợt KSCT cơ sở giáo dục tại Học viện Hàng không Việt Nam

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tiếp tại Học viện Hàng không Việt Nam

Đoàn ĐGN phỏng vấn trực tuyến tại Học viện Hàng không Việt Nam